herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Czlopie, Rady Powiatu Waleckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.   2015-06-08 08:46:31
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa z dnia 18.09.2014r w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencynego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodów komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza MiG Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.   2015-06-08 08:46:16
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa z dnia 4.09.2014r w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Człopie oraz wyborów Burmistrza zarządzonych na dzień 16.11.2014r   2015-06-08 08:46:01
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie   2015-06-08 08:45:47
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie   2015-06-08 08:45:35
Wybory Samorządowe 2014r.   2015-06-08 08:45:18
Wybory Samorządowe 2010r. - dokument usunięty   2015-06-08 08:44:39
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie w Sprawie przyznania numerów dla list kandudatów komitetów wyborczych do RM Człopy   2015-06-08 08:44:26
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach na radnych   2015-06-08 08:44:05
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Człopy   2015-06-08 08:43:52
Wybory Samorządowe 2010r.   2015-06-08 08:43:28
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. - dokument usunięty   2015-06-08 08:42:51
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. - dokument usunięty   2015-06-08 08:42:35
Obwieszczenie Burmistrza M i G Człopa z dnia 25 marca 2015roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.   2015-06-08 08:42:20
Apel PKW do Wyborców   2015-06-08 08:41:56
Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego   2015-06-08 08:41:44
Informacje dla wyborców (spisy wyborców, głosowanie korespondencyjne, pełnomocnictwa)   2015-06-08 08:41:29
Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania   2015-06-08 08:41:16
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   2015-06-08 08:41:03
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych   2015-06-08 08:40:50
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego   2015-06-08 08:40:37
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA   2015-06-08 08:40:26
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.   2015-06-08 08:40:09
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.   2015-06-08 08:39:47
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20.06.2010 r.   2015-06-08 08:37:06
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010r.   2015-06-08 08:36:20
Zarządzenie 15/2010 w ws. powołania Okręgowych Komisji Wyborczych   2015-06-08 08:35:18
test - dokument usunięty   2015-06-08 08:34:51
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r.   2015-06-08 08:34:48
test - dokument usunięty   2015-06-08 08:30:02
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. - dokument usunięty   2015-06-08 08:28:55
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna Marta Domagała 2015-06-02 12:37:11
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu Piotr Ciułek 2015-06-01 12:17:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-06-01 11:43:23
ZARZĄDZENIE Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.04.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Piotr Ciułek 2015-06-01 11:15:00
ZARZĄDZENIE Nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Piotr Ciułek 2015-06-01 11:10:33
ZARZĄDZENIE Nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Piotr Ciułek 2015-06-01 11:09:43
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-06-01 10:18:48
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-06-01 10:18:29
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Karolina Woźniak 2015-05-29 14:47:18