herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-03-31 11:56:49
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-03-31 11:55:11
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok Piotr Ciułek 2015-03-31 08:18:36
Uchwała nr IV/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 r. Piotr Ciułek 2015-03-30 07:21:57
Uchwała nr IV/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015-2018 Piotr Ciułek 2015-03-30 07:21:47
Uchwała nr IV/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-03-30 07:21:37
Uchwała nr IV/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Piotr Ciułek 2015-03-30 07:21:27
Uchwała nr IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie Piotr Ciułek 2015-03-30 07:21:09
Uchwała nr IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człopie Piotr Ciułek 2015-03-30 07:20:58
Uchwała nr IV/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie odwołania członka Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Piotr Ciułek 2015-03-30 07:20:46
Uchwała nr IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie Piotr Ciułek 2015-03-30 07:20:33
Uchwała nr IV/19/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie przyjęcia rezygnacji II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człopie Piotr Ciułek 2015-03-30 07:20:04
IV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.01.2015 Piotr Ciułek 2015-03-27 14:53:19
Uchwała nr V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:50:36
Uchwała nr V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2015r. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:49:32
Uchwała nr V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2015r. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:47:46
Uchwała nr V/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2015 r. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:46:46
Uchwała nr V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/268/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:45:27
Uchwała nr V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:44:58
Uchwała nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka Jaworskiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:43:34
Uchwała nr V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Wałeckiego Portalu Informacyjnego s.c. Bożena Dymarczyk, Dariusz Dymarczyk na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:42:59
Uchwała nr V/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku. leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:41:49
Uchwała nr V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Człopie. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:41:09
Uchwała nr V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:40:09
Uchwała nr V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:39:30
Uchwała nr V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 ? 2018. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:37:57
Uchwała nr V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2016 roku środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:36:40
Uchwała nr V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Tymeckiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:35:28
V Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.03.2015 Piotr Ciułek 2015-03-27 14:34:18
Uchwała nr V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Tymeckiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-03-27 14:33:38
Uchwała nr V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Tymeckiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-03-27 14:32:50
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Człopa Monika Krakowiak 2015-03-17 08:49:45
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Człopa Monika Krakowiak 2015-03-17 08:43:57
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Człopa Monika Krakowiak 2015-03-17 08:42:16
ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-03-11 13:19:31
ZARZĄDZENIE Nr 05/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-03-11 13:18:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:27:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:24:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:22:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:22:18