herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Piotr Ciułek 2014-12-08 16:16:54
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Piotr Ciułek 2014-12-08 08:40:18
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Piotr Ciułek 2014-12-05 16:33:43
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Piotr Ciułek 2014-12-05 16:30:07
ZARZĄDZENIE Nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-12-02 13:40:13
ZARZĄDZENIE Nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-12-02 13:39:15
ZARZĄDZENIE Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-12-02 13:37:56
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-12-01 07:35:50
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-11-24 11:49:07
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-11-24 11:20:19
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-11-24 10:50:05
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-11-24 10:42:00
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w dniu 30.11.2014r. Piotr Ciułek 2014-11-19 10:36:21
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w dniu 30.11.2014r. Piotr Ciułek 2014-11-19 10:35:24
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2014-11-17 12:15:29
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-11-14 13:20:54
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-11-14 13:19:53
ZARZĄDZENIE Nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12.11.2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015-2018. Piotr Ciułek 2014-11-14 13:15:18
ZARZĄDZENIE Nr 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12.11.2014 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015. Piotr Ciułek 2014-11-14 13:14:17
Budżet - rok 2015 Piotr Ciułek 2014-11-14 13:12:09
UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:42:31
UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie zniesienia pomników przyrody. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:41:27
UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:39:59
UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:39:09
UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:38:12
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "DNI CZŁOPY" organizowanych w 2015 roku. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:36:45
UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:35:36
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "DNI CZŁOPY" organizowanych w 2015 roku. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:34:52
UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:33:56
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:33:09
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:32:12
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:31:06
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 04.11.2014 Piotr Ciułek 2014-11-12 13:28:53
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jerzy Bekker 2014-11-06 14:45:26
Ogłoszenie w sprawie osób, które zakwalifikowały się do nastepnego etapu naboru na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-11-06 08:30:20
ZARZĄDZENIE Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014. Piotr Ciułek 2014-11-04 07:51:55
Uchwała Nr VI/47/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza M i G Człopa. Piotr Ciułek 2014-11-03 14:24:54
Uchwała Nr VI/46/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie wyboru delegata na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Piotr Ciułek 2014-11-03 14:24:10
Uchwała Nr VI/45/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/288/2010 z dnia 28.10.2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "Dni Człopy" w dniach od 30 lipca do 31 lipca 2011 roku organizowanych w 2011roku. Piotr Ciułek 2014-11-03 14:23:10
Uchwała Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. Piotr Ciułek 2014-11-03 14:20:26