herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wojciech Lisowski Piotr Ciułek 2014-10-02 08:30:56
Cezary Pluta Piotr Ciułek 2014-10-02 08:30:43
Halina Kaczmarek Piotr Ciułek 2014-10-02 08:30:26
Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej - Złożone 2 m-ce przed upływem kadencji 2010-2014 Piotr Ciułek 2014-10-02 08:29:27
ZARZĄDZENIE Nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014r. Piotr Ciułek 2014-10-01 15:10:10
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Czlopie, Rady Powiatu Waleckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Piotr Ciułek 2014-10-01 15:09:50
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Czlopie, Rady Powiatu Waleckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r oku. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-10-01 15:07:39
ZARZĄDZENIE Nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-10-01 15:07:36
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa z dnia 18.09.2014r w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencynego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodów komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza MiG Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Piotr Ciułek 2014-09-30 08:34:06
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa z dnia 4.09.2014r w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Człopie oraz wyborów Burmistrza zarządzonych na dzień 16.11.2014r Piotr Ciułek 2014-09-30 08:30:46
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie Piotr Ciułek 2014-09-30 08:19:59
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie Piotr Ciułek 2014-09-30 08:19:31
Wybory samorządowe 2014 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-09-30 08:00:26
ZARZĄDZENIE Nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-09-23 11:54:19
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Czlopie, Rady Powiatu Waleckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r oku. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-09-23 11:52:20
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Czlopie, Rady Powiatu Waleckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r oku. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-09-23 11:51:16
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych, przeciwpożarowych i windykacji. Jerzy Bekker 2014-09-22 13:40:02
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-22 09:22:07
ZARZĄDZENIE Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie założeń i wskaźników do budżetu gminy na rok 2014. Piotr Ciułek 2014-09-17 09:43:14
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża." Termin składania ofert do 30.09.2014 r. do godz. 12.00. Karolina Woźniak 2014-09-17 07:53:58
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża." Termin składania ofert do 30.09.2014 r. do godz. 12.00. Karolina Woźniak 2014-09-17 07:50:25
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża." Termin składania ofert do 30.09.2014 r. do godz. 12.00. Karolina Woźniak 2014-09-16 15:27:04
ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-09-16 11:01:33
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-16 08:16:51
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-16 08:16:42
Obwieszczenie o ułożeniu odcinka kabla i posadowieniu złącza na dz. 219 obr. Wołowe Lasy Mirosław Sokołowski 2014-09-16 07:59:34
Obwieszczenie o ułożeniu odcinka kabla i posadowieniu złącza na dz. 219 obr. Wołowe Lasy Mirosław Sokołowski 2014-09-16 07:57:37
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-13 11:24:38
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-13 11:24:24
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-13 11:03:41
UCHWAŁA NR XXXVI/258/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:59:06
UCHWAŁA NR XXXVI/257/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednostką budżetową. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:57:55
UCHWAŁA NR XXXVI/256/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:56:48
UCHWAŁA NR XXXVI/255/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Tobery na działanie kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:56:05
UCHWAŁA NR XXXVI/254/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Kasperek na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:55:12
UCHWAŁA NR XXXVI/253/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:54:08
UCHWAŁA NR XXXVI/252/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:52:51
UCHWAŁA NR XXXVI/251/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człopa ze środków budżetu Gminy Piotr Ciułek 2014-09-12 14:52:01
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.08.2014 Piotr Ciułek 2014-09-12 14:50:07
Obwieszczenie o ułożeniu odcinka kabla i posadowieniu złącza na dz. 219 obr. Wołowe Lasy Mirosław Sokołowski 2014-09-11 12:00:13