herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-13 11:03:41
UCHWAŁA NR XXXVI/258/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:59:06
UCHWAŁA NR XXXVI/257/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednostką budżetową. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:57:55
UCHWAŁA NR XXXVI/256/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:56:48
UCHWAŁA NR XXXVI/255/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Tobery na działanie kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:56:05
UCHWAŁA NR XXXVI/254/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Kasperek na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:55:12
UCHWAŁA NR XXXVI/253/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:54:08
UCHWAŁA NR XXXVI/252/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-09-12 14:52:51
UCHWAŁA NR XXXVI/251/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 29.08.2014r w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człopa ze środków budżetu Gminy Piotr Ciułek 2014-09-12 14:52:01
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.08.2014 Piotr Ciułek 2014-09-12 14:50:07
Obwieszczenie o ułożeniu odcinka kabla i posadowieniu złącza na dz. 219 obr. Wołowe Lasy Mirosław Sokołowski 2014-09-11 12:00:13
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-10 14:42:18
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-10 14:42:01
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-10 14:39:10
Uchwała Nr LXVIII.331.Z.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 1 września 2014r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza MiG Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. Piotr Ciułek 2014-09-05 12:40:12
Uchwała Nr LXVIII.331.Z.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 1 września 2014r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza MiG Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. Piotr Ciułek 2014-09-05 12:39:17
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-09-05 09:50:30
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i przeciwpożarowych. Jerzy Bekker 2014-09-05 09:38:48
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i przeciwpożarowych. Jerzy Bekker 2014-09-04 15:00:43
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:07:33
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:05:23
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:04:56
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:03:40
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:03:18
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:02:56
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:02:44
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:02:30
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:02:09
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:01:48
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 10:01:36
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:56:47
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:56:24
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:56:08
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:55:55
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:55:38
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:55:25
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:55:12
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:54:48
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:54:37
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:54:19