herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:54:06
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:53:09
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:52:07
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-26 09:51:48
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Polnej, data przetargu 30.09.2014 r. Karolina Woźniak 2014-08-25 21:40:00
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Polnej, data przetargu 30.09.2014 r. Karolina Woźniak 2014-08-25 21:39:33
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Polnej, data przetargu 30.09.2014 r. Karolina Woźniak 2014-08-25 21:38:16
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Polnej, data przetargu 30.09.2014 r. Karolina Woźniak 2014-08-25 21:37:13
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Polnej, data przetargu 30.09.2014 r. Karolina Woźniak 2014-08-25 21:36:25
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Polnej, data przetargu 30.09.2014 r. Karolina Woźniak 2014-08-25 21:34:07
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Polnej, data przetargu 30.09.2014 r. Karolina Woźniak 2014-08-25 21:30:19
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Polnej, data przetargu 30.09.2014 r. Karolina Woźniak 2014-08-25 21:28:40
ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-08-22 11:34:21
ZARZĄDZENIE Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-08-22 11:33:32
ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-08-22 11:32:23
Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej M i G Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014r. Piotr Ciułek 2014-08-22 10:59:47
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-21 14:12:29
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-21 14:10:28
Aplikant Straży Miejskiej - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-08-19 14:04:14
Komendant Straży Miejskiej Piotr Ciułek 2014-08-19 14:03:39
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-08-06 13:20:25
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Karolina Woźniak 2014-07-31 14:37:50
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Karolina Woźniak 2014-07-31 14:36:34
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Karolina Woźniak 2014-07-31 14:33:36
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Karolina Woźniak 2014-07-31 14:29:43
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie. Piotr Ciułek 2014-07-25 12:18:09
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie. Piotr Ciułek 2014-07-25 12:09:29
Uchwała Nr XXXV.247.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014 - 2018. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:31:53
Uchwała Nr XXXV.250.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Lisek na działanie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie Piotr Ciułek 2014-07-21 09:31:30
Uchwała Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:30:28
Uchwała Nr XXXV.248.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:27:51
Uchwała Nr XXXV.247.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014 - 2018. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:26:43
Uchwała Nr XXXV.246.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:25:24
Uchwała Nr XXXV.245.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:23:30
Uchwała Nr XXXV.244.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2013r. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:21:24
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.06.2014 Piotr Ciułek 2014-07-21 09:14:46
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2014 Piotr Ciułek 2014-07-21 07:27:52
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa Piotr Ciułek 2014-07-18 09:15:47
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-07-18 09:01:13
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-07-18 08:59:38