herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 13:26:06
Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowej, teren ul. Polnej, Rybackiej i Podgórnej w Człopie. - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 13:21:26
Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowej, teren ul. Polnej, Rybackiej i Podgórnej w Człopie. - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 13:19:27
Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowqej - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:39:22
Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowqej - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:39:14
Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowqej - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:37:44
Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowqej - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:37:15
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:31:55
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:31:51
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:31:36
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:30:17
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:30:13
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:30:05
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-08 11:28:35
Mirosław Sokołowski 2014-05-07 10:02:31
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-07 09:59:19
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-07 09:59:16
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-07 09:58:52
Obwieszczenie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-07 09:57:39
Obwieszczenie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-07 09:57:06
- dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2014-05-07 09:56:06
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2014-05-05 15:05:33
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2014-05-05 15:05:12
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2014-05-05 15:04:45
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2014-05-05 15:04:20
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2014-05-05 15:02:54
Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie Jerzy Bekker 2014-05-05 14:36:55
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-04-30 13:20:09
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-04-30 13:19:23
Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014r. Piotr Ciułek 2014-04-29 12:40:11
Uchwała Nr XXX.160.Z.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. Piotr Ciułek 2014-04-28 12:17:55
Uchwała Nr XXX.160.Z.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. Piotr Ciułek 2014-04-28 12:17:14
UCHWAŁA nr XXXIII.238.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Piotr Ciułek 2014-04-24 08:15:52
UCHWAŁA nr XXXIII.228.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-04-24 08:15:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Piotr Ciułek 2014-04-23 09:14:47
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2014 Piotr Ciułek 2014-04-22 07:58:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Piotr Ciułek 2014-04-18 09:08:36
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Młyńskiej, data przetargu 20.05.2014 r. Karolina Woźniak 2014-04-17 15:07:53
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Człopie przy ul. Młyńskiej, data przetargu 20.05.2014 r. Karolina Woźniak 2014-04-17 15:06:49
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Mielęcinie, data przetargu 20.05.2014 r. Karolina Woźniak 2014-04-17 15:05:42