herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-12-19 20:56:00
Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich. Jerzy Bekker 2013-12-19 12:53:53
Odwóz dzieci z Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-12-19 10:12:32
Ceny wody na 2014 rok. Piotr Ciułek 2013-12-16 10:21:41
Cennik wody na 2012r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-12-16 10:20:56
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie. Jerzy Bekker 2013-12-16 10:13:27
Odwóz dzieci z Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-12-11 09:50:45
Odwóz dzieci z Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-12-10 14:07:08
UCHWAŁA nr XXXI/210/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:37:55
UCHWAŁA nr XXXI/209/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:37:14
UCHWAŁA nr XXXI/208/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:36:24
UCHWAŁA nr XXXI/207/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:35:27
UCHWAŁA nr XXXI/206/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów ?DNI CZŁOPY? organizowanych w 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:34:52
UCHWAŁA nr XXXI/205/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:33:35
UCHWAŁA nr XXXI/204/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:32:59
UCHWAŁA nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:32:14
UCHWAŁA nr XXXI/203/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:31:55
UCHWAŁA nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-12-10 13:30:47
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 07.11.2013 Piotr Ciułek 2013-12-10 13:28:23
Uchwała Nr CXI.417.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Człopa na 2014r. Piotr Ciułek 2013-12-09 13:54:33
Uchwała Nr CXI.418.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Miasto Człopa o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018. Piotr Ciułek 2013-12-09 13:52:44
Uchwała Nr CXI.417.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Człopa na 2014r. Piotr Ciułek 2013-12-09 13:50:41
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-12-09 13:36:39
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-12-09 13:36:22
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie. Jerzy Bekker 2013-12-03 14:00:51
Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku. Jerzy Bekker 2013-12-02 15:03:23
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-12-02 14:15:02
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie. Jerzy Bekker 2013-12-02 14:05:19
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Człopa na lata 2013 - 2028 Jerzy Bekker 2013-11-29 14:32:06
Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich. Jerzy Bekker 2013-11-29 13:07:59
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie Jerzy Bekker 2013-11-29 11:58:46
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie Jerzy Bekker 2013-11-29 11:56:55
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-11-28 16:32:32
Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014. Piotr Ciułek 2013-11-27 12:22:29
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jerzy Bekker 2013-11-26 09:24:42
Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich. Jerzy Bekker 2013-11-22 11:02:33
Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich. Jerzy Bekker 2013-11-22 10:25:06
Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich. Jerzy Bekker 2013-11-22 10:24:07
Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014 - 2018. Piotr Ciułek 2013-11-21 12:33:29
Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014. Piotr Ciułek 2013-11-21 12:32:14