herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ul. Podgórnej, utwardzenie terenu działek w m. Człopa Marta Domagała 2013-09-20 12:23:34
Przebudowa ul. Podgórnej, utwardzenie terenu działek w m. Człopa Marta Domagała 2013-09-20 12:23:08
OBWIESZCZENIE - przebudowa mostu na rzece Płycina na działce nr 8057 w obrębie Golin, gmina Człopa oraz na działkach 8360 i 8357 w obrębie Jelenie, gmina Człopa.. Piotr Ciułek 2013-09-19 12:42:59
OBWIESZCZENIE - przebudowa mostu na rzece Płycina na działce nr 8057 w obrębie Golin, gmina Człopa oraz na działkach 8360 i 8357 w obrębie Jelenie, gmina Człopa.. Piotr Ciułek 2013-09-19 12:42:04
OBWIESZCZENIE - przebudowa mostu na rzece Szyja na działkach nr 8057 i 8064 w obrębie Golin, gmina Człopa. Piotr Ciułek 2013-09-19 12:40:08
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-09-17 09:42:58
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-09-17 09:42:17
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami. Jerzy Bekker 2013-09-16 12:26:07
OBWIESZCZENIE - Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej oraz budowa zbiornika bezodpływowego na działkach nr 32/2 i 31 przy ul. Mickiewicza w Człopie. Piotr Ciułek 2013-09-13 14:24:14
Uchwała Nr LXXXIII.321.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 września 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. Piotr Ciułek 2013-09-12 11:02:24
Uchwała Nr LXXXIII.321.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 września 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. Piotr Ciułek 2013-09-12 11:00:29
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2013-09-12 10:35:13
NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego - Informacja z przeprowadzonego postępowania. Piotr Ciułek 2013-09-09 14:42:27
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2013-09-06 13:11:26
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-09-05 07:49:18
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 07.10.2013 r. Karolina Woźniak 2013-09-04 14:59:22
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-30 14:17:14
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-30 14:16:59
NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego - wykaz osób spełniających wymagania formalne. Piotr Ciułek 2013-08-30 13:27:37
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-08-30 13:01:53
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2013-08-30 11:56:28
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2013-08-28 13:16:02
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2013-08-28 13:13:35
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy Jacek Woźniak 2013-08-27 13:45:57
Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej M i G Człopa oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013r. Piotr Ciułek 2013-08-27 11:27:52
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:29:17
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:28:45
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:28:34
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:28:00
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:27:45
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:27:32
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:27:08
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:26:23
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:25:39
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:25:29
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:24:36
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:16:12
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:09:41
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:09:11
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-08-26 10:08:33