herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-07-29 13:27:34
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-07-29 13:27:24
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-07-29 13:26:40
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-07-29 13:26:24
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-07-29 13:26:06
Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach Marta Domagała 2013-07-29 13:25:40
Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo" Marta Domagała 2013-07-23 13:45:11
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2013-07-19 09:12:23
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2013-07-19 09:10:39
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 Piotr Ciułek 2013-07-18 13:10:22
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo Marta Domagała 2013-07-16 13:13:34
UCHWAŁA nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2013-07-12 14:35:55
UCHWAŁA nr XXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-07-12 14:35:15
UCHWAŁA nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2013-07-12 14:34:01
UCHWAŁA nr XXVIII/197/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-07-12 14:32:39
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.06.2013 Piotr Ciułek 2013-07-12 14:29:13
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina na 2013 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-07-11 11:01:35
Harmonogram odczytu wodomierzy - Człopa na 2013 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-07-11 11:01:18
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo Marta Domagała 2013-07-08 14:47:02
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo Marta Domagała 2013-07-08 12:22:21
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo Marta Domagała 2013-07-08 12:19:37
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo Marta Domagała 2013-07-08 12:19:15
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo Marta Domagała 2013-07-08 12:18:16
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo Marta Domagała 2013-07-08 12:17:06
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-07-05 10:55:10
Aplikant Straży Miejskiej - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-07-01 08:26:39
Aplikant Straży Miejskiej - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-07-01 08:22:35
ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej Piotr Ciułek 2013-07-01 07:26:32
Aplikant Straży Miejskiej - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-07-01 07:25:35
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie GminyCzłopa. Jerzy Bekker 2013-06-28 09:55:47
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2012 roku udzielono ulg lub umorzeń. Piotr Ciułek 2013-06-26 10:10:49
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2013-06-26 08:58:25
Krzysztof Sawczyszyn Piotr Ciułek 2013-06-26 08:54:16
Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi. Marta Domagała 2013-06-25 09:58:27
UCHWAŁA nr XXVII/190/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2012r. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:19:13
UCHWAŁA nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:17:55
UCHWAŁA nr XXVII/192/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:16:59
UCHWAŁA nr XXVII/193/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:16:18
UCHWAŁA nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:15:28
UCHWAŁA nr XXVII/195/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr IX.78.K.2013 z dnia kwietnia 2013r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:14:05