herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP.271.2.2018 dot. realizacji zadania "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" Paulina Samolczyk 2018-06-26 10:32:58
Paulina Samolczyk 2018-06-26 10:02:21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2018-06-22 14:40:05
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2018-06-22 14:39:55
Dot. naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Anna Grzech 2018-06-22 14:32:13
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawie o nabywania prawa do świadczenia "Dobry start" Anna Grzech 2018-06-22 11:54:11
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2018-06-22 11:05:50
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2018-06-19 14:22:51
Zbigniew Tymecki Piotr Ciułek 2018-06-19 14:21:56
Przebudowa Transpuszczańskiej Drogi Jaźwiny -Golin Przebiegającej Przez Teren Gminy Człopa Oraz Nadleśnictwa Człopa zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 58; 137/3; 8136/1 ? obręb Golin, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie oraz działki nr 8136/2; 8137/1; 8137/2; 8125/5; 8126; 8125/4; 6/1; 1/40; 8125/1; 5/1; 1/4; 1/53; 1/45; 1/44 ? obręb Brzeźniak, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie Monika Krakowiak 2018-06-19 12:42:33
Przebudowa Transpuszczańskiej Drogi Jaźwiny -Golin Przebiegającej Przez Teren Gminy Człopa Oraz Nadleśnictwa Człopa zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 58; 137/3; 8136/1 ? obręb Golin, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie oraz działki nr 8136/2; 8137/1; 8137/2; 8125/5; 8126; 8125/4; 6/1; 1/40; 8125/1; 5/1; 1/4; 1/53; 1/45; 1/44 ? obręb Brzeźniak, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie Monika Krakowiak 2018-06-19 12:42:27
Przebudowa Transpuszczańskiej Drogi Jaźwiny -Golin Przebiegającej Przez Teren Gminy Człopa Oraz Nadleśnictwa Człopa zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 58; 137/3; 8136/1 ? obręb Golin, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie oraz działki nr 8136/2; 8137/1; 8137/2; 8125/5; 8126; 8125/4; 6/1; 1/40; 8125/1; 5/1; 1/4; 1/53; 1/45; 1/44 ? obręb Brzeźniak, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie Monika Krakowiak 2018-06-19 12:42:05
Przebudowa Transpuszczańskiej Drogi Jaźwiny -Golin Przebiegającej Przez Teren Gminy Człopa Oraz Nadleśnictwa Człopa zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 58; 137/3; 8136/1 ? obręb Golin, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie oraz działki nr 8136/2; 8137/1; 8137/2; 8125/5; 8126; 8125/4; 6/1; 1/40; 8125/1; 5/1; 1/4; 1/53; 1/45; 1/44 ? obręb Brzeźniak, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie Monika Krakowiak 2018-06-19 12:41:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2018-06-18 14:22:36
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-06-18 11:08:16
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-06-18 11:08:14
Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Anna Grzech 2018-06-15 14:20:34
Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Anna Grzech 2018-06-15 12:53:21
Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Anna Grzech 2018-06-15 12:07:27
Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Anna Grzech 2018-06-15 12:01:43
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. Anna Grzech 2018-06-13 07:19:08
Ogłoszenie - ceny wody i kanalizacji Piotr Ciułek 2018-06-12 14:37:30
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa II półrocze 2018 Piotr Ciułek 2018-06-12 14:36:13
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa II półrocze 2018 Piotr Ciułek 2018-06-12 14:35:45
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-06-12 12:26:51
Paulina Samolczyk 2018-06-11 10:11:47
Paulina Samolczyk 2018-06-11 09:36:42
Paulina Samolczyk 2018-06-11 09:34:26
Paulina Samolczyk 2018-06-11 09:30:37
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" Paulina Samolczyk 2018-06-11 09:24:47
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" Paulina Samolczyk 2018-06-11 09:20:52
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.12.2015r. w sprawie składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzajacych,że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Anna Grzech 2018-06-11 07:31:34
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.12.2015r. w sprawie składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzajacych,że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Anna Grzech 2018-06-11 07:30:11
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Piotr Ciułek 2018-06-08 13:23:14
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Piotr Ciułek 2018-06-08 13:19:14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2018-06-06 11:05:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2018-06-06 11:05:04
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-06-04 09:36:00
WNIOSEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-06-04 09:35:35
Klauzule informacyjne - ochrona danych osobowych Piotr Ciułek 2018-06-04 09:24:48