herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Aplikant Straży Miejskiej - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-07-01 08:22:35
ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej Piotr Ciułek 2013-07-01 07:26:32
Aplikant Straży Miejskiej - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-07-01 07:25:35
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie GminyCzłopa. Jerzy Bekker 2013-06-28 09:55:47
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2012 roku udzielono ulg lub umorzeń. Piotr Ciułek 2013-06-26 10:10:49
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2013-06-26 08:58:25
Krzysztof Sawczyszyn Piotr Ciułek 2013-06-26 08:54:16
Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi. Marta Domagała 2013-06-25 09:58:27
UCHWAŁA nr XXVII/190/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2012r. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:19:13
UCHWAŁA nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:17:55
UCHWAŁA nr XXVII/192/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:16:59
UCHWAŁA nr XXVII/193/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:16:18
UCHWAŁA nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:15:28
UCHWAŁA nr XXVII/195/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr IX.78.K.2013 z dnia kwietnia 2013r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:14:05
UCHWAŁA nr XXVII/196/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:12:16
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.05.2013 Piotr Ciułek 2013-06-18 14:08:26
UCHWAŁA nr XXVI/189/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przystapienia o realizacji Projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich." Piotr Ciułek 2013-06-18 14:05:18
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 14.05.2013 Piotr Ciułek 2013-06-18 14:02:34
Uchwała nr XLI.186.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa z tytułu wykonywania budżetu za 2012 rok. Piotr Ciułek 2013-06-18 14:01:04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie GminyCzłopa. Jerzy Bekker 2013-06-13 09:15:11
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie GminyCzłopa. Jerzy Bekker 2013-06-13 09:13:09
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie GminyCzłopa. Jerzy Bekker 2013-06-12 14:54:19
Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi. Marta Domagała 2013-06-10 12:42:12
Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi. Marta Domagała 2013-06-10 10:28:02
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia: Część działki 16/40 obręb 106 Człopa Jacek Woźniak 2013-06-05 13:49:19
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki 16/40 obręb 106 Człopa - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-06-05 13:47:27
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki 16/40 obręb 106 Człopa - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-06-05 13:47:11
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY Piotr Ciułek 2013-06-05 08:00:18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY Piotr Ciułek 2013-06-05 07:59:05
Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi. Marta Domagała 2013-05-29 10:16:37
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Marta Domagała 2013-05-27 07:02:09
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Marta Domagała 2013-05-27 07:01:18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie GminyCzłopa. Jerzy Bekker 2013-05-23 14:41:13
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie GminyCzłopa. Jerzy Bekker 2013-05-23 14:40:41
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa podaje do publicznej wiadomości zamierzenie inwestora tj. Pana Jacka Jurka, zam. ul. Płowiecka 8, 60-277 Poznań Piotr Ciułek 2013-05-23 12:53:31
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-05-23 09:21:22
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-05-23 09:20:52
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa podaje do publicznej wiadomości zamierzenie inwestora tj. Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2013-05-22 11:04:07
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa podaje do publicznej wiadomości zamierzenie inwestora tj. Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2013-05-22 11:02:30
Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wołowe Lasy dz. nr 68 Jacek Woźniak 2013-05-21 07:32:28