herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Halina Kaczmarek Piotr Ciułek 2013-05-09 11:44:48
Zbyszek Ślusarski Piotr Ciułek 2013-05-09 11:44:24
Marlena Otto Piotr Ciułek 2013-05-09 11:40:08
Marian Storman Piotr Ciułek 2013-05-09 11:39:46
Sławomir Kiszka Piotr Ciułek 2013-05-09 11:39:31
Małgorzata Bukała Piotr Ciułek 2013-05-09 11:39:10
Dariusz Baniowski Piotr Ciułek 2013-05-09 11:38:40
Dariusz Pogorzelski Piotr Ciułek 2013-05-09 11:38:17
Zofia Furman Piotr Ciułek 2013-05-09 11:37:50
Cezary Pluta Piotr Ciułek 2013-05-09 11:37:11
Ryszard Grobel Piotr Ciułek 2013-05-09 11:36:46
Anna Gryćko Piotr Ciułek 2013-05-09 11:22:22
Rada Miejska za rok 2012r. Piotr Ciułek 2013-05-09 11:17:14
Ewa Furman Piotr Ciułek 2013-05-09 11:14:26
Wiesława Sieczka Piotr Ciułek 2013-05-09 11:14:14
Małgorzata Sobiesiak Piotr Ciułek 2013-05-09 11:13:55
Jerzy Bekker Piotr Ciułek 2013-05-09 11:13:32
Elżbieta Drab Piotr Ciułek 2013-05-09 11:13:17
Anna Witulska Piotr Ciułek 2013-05-09 11:12:54
Iwona Roguszewska Piotr Ciułek 2013-05-09 11:12:29
Jolanta Drabińska Piotr Ciułek 2013-05-09 10:52:42
Sebastian Tymecki Piotr Ciułek 2013-05-09 10:46:44
Zofia Wach Piotr Ciułek 2013-05-09 10:46:24
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2012r. Piotr Ciułek 2013-05-09 10:45:57
Postanowienie o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w miejscowości Człopa Piotr Ciułek 2013-05-07 11:39:55
Postanowienie o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w miejscowości Rusinowo Piotr Ciułek 2013-05-07 11:39:15
Uchwała Nr XXXII/154/Z/2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. Piotr Ciułek 2013-05-06 12:05:54
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2013-05-06 09:07:39
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2013-05-06 09:06:13
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.03.2013 Piotr Ciułek 2013-04-22 14:05:46
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-04-19 10:02:55
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-04-19 10:01:55
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-04-19 10:01:39
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-04-19 10:01:11
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-04-18 09:14:44
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-04-18 09:14:35
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-04-18 08:52:27
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2013-04-18 08:39:40
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia: działka 537/3 obręb 92 Wołowe Lasy Jacek Woźniak 2013-04-16 12:47:58
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia: działka 68 obręb 92 Wołowe Lasy Jacek Woźniak 2013-04-16 12:45:32