herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA nr XXV/188/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:22:28
UCHWAŁA nr XXV/187/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:21:08
UCHWAŁA nr XXV/186/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:20:07
UCHWAŁA nr XXV/185/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:18:35
UCHWAŁA nr XXV/184/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:17:16
UCHWAŁA nr XXV/183/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:15:53
UCHWAŁA nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:14:39
XXV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.03.2013 Piotr Ciułek 2013-04-08 13:13:54
UCHWAŁA Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:13:17
UCHWAŁA Nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:13:05
UCHWAŁA Nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2009 -2011 r. na: "Budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie" Piotr Ciułek 2013-04-08 13:12:48
UCHWAŁA Nr XXIV/177/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:12:36
UCHWAŁA Nr XXIV/178/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:12:22
UCHWAŁA Nr XXIV/179/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:12:07
UCHWAŁA Nr XXIV/180/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:11:53
UCHWAŁA Nr XXIV/181/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych dla KW PSP w Szczecinie z przeznaczeniem dla KP PSP w Wałczu. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:11:21
UCHWAŁA Nr XXIV/181/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych dla KW PSP w Szczecinie z przeznaczeniem dla KP PSP w Wałczu. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:10:37
UCHWAŁA Nr XXIV/181/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych dla KW PSP w Szczecinie z przeznaczeniem dla KP PSP w Wałczu. Piotr Ciułek 2013-04-08 13:10:19
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.02.2013 Piotr Ciułek 2013-04-08 13:09:50
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2012 r. Piotr Ciułek 2013-03-29 14:17:00
UCHWAŁA Nr XXIV/181/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych dla KW PSP w Szczecinie z przeznaczeniem dla KP PSP w Wałczu. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:31:59
UCHWAŁA Nr XXIV/180/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:29:41
UCHWAŁA Nr XXIV/179/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:28:32
UCHWAŁA Nr XXIV/178/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:27:00
UCHWAŁA Nr XXIV/177/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:25:28
UCHWAŁA Nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2009 -2011 r. na: "Budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie" Piotr Ciułek 2013-03-20 15:24:35
UCHWAŁA Nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2009 -2011 r. na: "Budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie" Piotr Ciułek 2013-03-20 15:24:06
UCHWAŁA Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:23:09
UCHWAŁA Nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:22:32
UCHWAŁA Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:20:59
Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2013r. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:14:21
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-03-14 14:51:59
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2012 Piotr Ciułek 2013-02-26 14:23:12
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 330/2 obręb 92 Wołowe Lasy Jacek Woźniak 2013-02-05 12:03:08
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 263/2 obręb 92 Wołowe Lasy Jacek Woźniak 2013-02-05 12:01:57
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 140/1 obręb 93 Jaglice Jacek Woźniak 2013-02-05 12:00:44
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 126/1 obręb 93 Jaglice Jacek Woźniak 2013-02-05 11:59:38
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 209/2 obręb 88 Mielęcin Jacek Woźniak 2013-02-05 11:58:07
POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Piotr Ciułek 2013-02-01 13:36:44
POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Piotr Ciułek 2013-02-01 13:36:30