herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-23 13:18:57
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2011 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń. Piotr Ciułek 2012-05-23 08:00:40
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-21 15:02:51
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2012-05-21 13:02:57
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2012-05-21 13:02:23
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-21 12:22:05
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-21 12:21:24
Bogdan Nowicki - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-21 09:19:36
Nowicki Bogdan - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-21 09:19:20
Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:54:12
Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:54:00
Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:53:47
Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:53:31
Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:53:19
Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:53:00
Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:52:36
Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:52:08
Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-18 09:48:55
Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-18 09:48:41
Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:48:05
Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:45:50
Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:45:14
Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:44:07
Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:41:13
Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:38:21
Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:33:36
XVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.04.2012 Piotr Ciułek 2012-05-18 09:29:45
Grobel Ryszard Piotr Ciułek 2012-05-17 13:34:38
Bukała Cybulska Małgorzata - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-17 13:34:08
Bukała Cybulska Małgorzata - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-17 13:33:37
Bukała Cybulska Małgorzata Piotr Ciułek 2012-05-17 13:33:32
Pogorzelski Dariusz Adam Piotr Ciułek 2012-05-17 13:31:53
Furman Zofia Piotr Ciułek 2012-05-17 13:31:18
Lisowski Wojciech Andrzej Piotr Ciułek 2012-05-17 13:30:49
Ślusarski Zbyszek Józef Piotr Ciułek 2012-05-17 13:29:51
Otto Marlena Helena Piotr Ciułek 2012-05-17 13:29:00
Kiszka Sławomir Jan Piotr Ciułek 2012-05-17 13:28:23
Banaskiewicz Artur Sylwester Piotr Ciułek 2012-05-17 13:27:40
Pluta Cezary Piotr Ciułek 2012-05-17 13:27:04
Baniowski Dariusz Piotr Ciułek 2012-05-17 13:26:29