herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-12-28 11:08:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2011-12-23 13:46:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2011-12-23 13:45:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu relacji Jelenie - Miradź oraz "remoncie technologii" hydroforni w Jeleniach w gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:40:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu relacji Jelenie - Miradź oraz "remoncie technologii" hydroforni w Jeleniach w gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:39:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu relacji Jelenie - Miradź oraz "remoncie technologii" hydroforni w Jeleniach w gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:38:46
Uchwała Nr CXLIII/575/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:34:04
Uchwała Nr CXLIII/574/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wskazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:32:26
Uchwała Nr CXLIII/573/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:30:19
Uchwała Nr CXLIII/573/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:28:20
Uchwała Nr CXLIII/573/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:27:54
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. Karolina Woźniak 2011-12-20 22:12:31
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. Karolina Woźniak 2011-12-20 22:10:48
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. Karolina Woźniak 2011-12-20 22:05:04
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. Karolina Woźniak 2011-12-20 22:03:18
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. Karolina Woźniak 2011-12-20 21:55:45
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. Karolina Woźniak 2011-12-20 21:49:02
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Człopie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Jerzy Bekker 2011-12-20 21:49:01
Uchwała Nr XCIX/343/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza MiG Człopa informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2011r. Piotr Ciułek 2011-12-19 09:50:35
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-12-19 09:49:54
Uchwała Nr XCIX/343/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza MiG Człopa informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2011r. Piotr Ciułek 2011-12-19 09:49:37
test Piotr Ciułek 2011-12-19 09:49:06
Uchwała Nr XXIX/80/Z/2010 z 07.04.2010 r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-12-19 09:48:07
Uchwała Nr CXXII/347/Z/2009 z 07.12.2009r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-12-19 09:47:37
Uchwała Nr CXXII/346/Z/2009 z 07.12.2009r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-12-19 09:47:34
Uchwała Nr XCVI/358/Z/2008 z 12.12.2008 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-12-19 09:46:40
Uchwała Nr XCVI/358/Z/2008 z 12.12.2008 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-12-19 09:45:59
Uchwała Nr XCIX/343/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza MiG Człopa informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2011r. Piotr Ciułek 2011-12-16 09:15:45
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2011 Piotr Ciułek 2011-12-15 13:18:19
Uchwała Nr XIII/93/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Genowefy Mrozik na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:13:37
Uchwała Nr XIII/92/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na 2011 rok. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:12:23
Uchwała Nr XIII/91/2011 z dnia 23.11.11r zmieniająca uchwałę nr XI/88/2007 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.11.2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:11:25
Uchwała Nr XIII/90/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:08:57
Uchwała Nr XIII/89/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:07:34
Uchwała Nr XIII/88/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność MiG Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:05:04
Uchwała Nr XIII/87/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:04:05
Uchwała Nr XIII/86/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie ustalenia stawek bazowych za przyjęcie odpadów innych niż niebezpieczne na składowisko odpadów w Człopie. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:02:47
Uchwała Nr XIII/85/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-15 13:01:37
Uchwała Nr XIII/82/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.12.2008 w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciązania nieruchomości rolnych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomości stanowiące własność MiG Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-15 12:58:30
Uchwała Nr XIII/84/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność MiG Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-15 12:57:57