Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XVII/136/2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Człopie. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:52:07
Uchwała nr XVII/135/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:51:26
Uchwała nr XVII/134/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:50:11
Uchwała nr XVII/133/2020 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:49:08
Uchwała nr XVII/132/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:48:20
Uchwała nr XVII/132/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:47:38
Uchwała nr XVII/131/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 listopada 2019 roku. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:46:08
Uchwała nr XVII/130/2020 w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Człopa do Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:43:50
Uchwała nr XVII/129/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2318 Z w miejscowości Wołowe Lasy". Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:42:56
Uchwała nr XVII/128/2020 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Miasta i Gminy Człopa w 2020 roku. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:41:57
Uchwała nr XVII/127/2020 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:40:53
Uchwała nr XVII/126/2020 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020 - 2025 Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:39:09
Uchwała nr XVII/125/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2020 r. Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:38:02
Wprowadzenie do porządku obrad punktów 10.11 i 10.12 Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:36:17
Lista obecności i przyjęcie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzeniej sesji Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:34:53
XVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.04.2020 Elżbieta Pawlak 2020-05-25 13:33:32
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Budowa linii kablowej w obrębie Człopa 106, m. Człopa, ul. Polna Mirosław Sokołowski 2020-05-25 09:44:15
Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-05-20 09:31:49
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenie zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2020-05-20 09:30:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa o wywieszonym wykazie ulg, odroczeń, umorzeń w 2019r. Piotr Ciułek 2020-05-11 09:06:25
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przez Człopę z rybą po drodze" Marta Domagała 2020-05-08 14:13:12
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przez Człopę z rybą po drodze" Marta Domagała 2020-05-08 12:44:22
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przez Człopę z rybą po drodze" Marta Domagała 2020-05-08 12:42:52
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przez Człopę z rybą po drodze" Marta Domagała 2020-05-08 12:41:02
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przez Człopę z rybą po drodze" Marta Domagała 2020-05-08 12:35:38
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przez Człopę z rybą po drodze" Marta Domagała 2020-05-08 12:34:14
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.04.2020 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji Projektu "Ku samodzielności - mieszkania chronione w gminie Człopa" oraz Komisji rekrutacyjnej. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2020-05-07 13:05:14
Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2019 r. Zofia Wach 2020-05-07 11:56:26
Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-05-07 11:47:28
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gmimy Człopa z dnia 28.04.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie "Ku samodzielności - mieszkania chronione w gminie Człopa" Anna Grzech 2020-04-30 08:34:04
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gmimy Człopa z dnia 28.04.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie "Ku samodzielności - mieszkania chronione w gminie Człopa" Anna Grzech 2020-04-30 08:33:24
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.04.2020 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji Projektu "Ku samodzielności - mieszkania chronione w gminie Człopa" oraz Komisji rekrutacyjnej. Anna Grzech 2020-04-30 08:16:57
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.04.2020 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji Projektu "Ku samodzielności - mieszkania chronione w gminie Człopa" oraz Komisji rekrutacyjnej. - dokument usunięty Anna Grzech 2020-04-30 08:16:52
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gminy Człopa sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-29 09:52:35
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.04.2020 w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Człopie. Anna Grzech 2020-04-28 10:14:33
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików w woj. zachodniopomorskim. Karolina Woźniak 2020-04-28 09:24:39
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików w woj. zachodniopomorskim. Karolina Woźniak 2020-04-28 09:12:04
Informacja o wyborze oferty na dostawę 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" Paulina Samolczyk 2020-04-24 18:59:20
Informacja o wyborze oferty na dostawę 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" Paulina Samolczyk 2020-04-24 18:57:42
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Człopa Joanna Jastrzębowska 2020-04-24 12:05:10