herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IX/64/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romualda Węgrzyna na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:19:04
Uchwała Nr IX/63/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2011. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:18:55
Uchwała Nr IX/62/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:18:44
Uchwała Nr IX/61/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencja 2012-2015. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:18:33
Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania Edukacji uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:18:19
Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć, związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa na rok 201l w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Człopa na lata 2010-2032". Piotr Ciułek 2011-08-18 12:17:44
Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIV/264/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Człopa na lata 2010-2032. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:17:34
Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIV/264/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Człopa na lata 2010-2032. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:17:23
Uchwała Nr IX/57/2011 z dnia 29.06.11r a. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:17:13
Uchwała Nr IX/56/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czlopa za 2010 Piotr Ciułek 2011-08-18 12:17:01
Uchwała Nr IX/65/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leona Drabińskiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:15:27
Uchwała Nr IX/64/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romualda Węgrzyna na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:14:35
Uchwała Nr IX/63/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2011. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:13:16
Uchwała Nr IX/62/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:12:05
Uchwała Nr IX/62/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:11:43
Uchwała Nr IX/61/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencja 2012-2015. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:08:29
Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania Edukacji uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 12:03:13
Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć, związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa na rok 201l w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Człopa na lata 2010-2032". Piotr Ciułek 2011-08-18 12:01:52
Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć, związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa na rok 201l w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Człopa na lata 2010-2032". Piotr Ciułek 2011-08-18 12:01:24
Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIV/264/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Człopa na lata 2010-2032. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:53:11
Uchwała Nr IX/57/2011 z dnia 29.06.11r a. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:42:19
Uchwała Nr IX/65/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leona Drabińskiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:40:30
Uchwała Nr IX/64/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romualda Węgrzyna na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:40:18
Uchwała Nr IX/63/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2011. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:40:05
Uchwała Nr IX/62/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:39:52
Uchwała Nr IX/61/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencja 2012-2015. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:39:37
Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania Edukacji uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:39:24
Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć, związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa na rok 201l w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Człopa na lata 2010-2032". Piotr Ciułek 2011-08-18 11:39:11
Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIV/264/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Człopa na lata 2010-2032. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:38:59
Uchwała Nr IX/57/2011 z dnia 29.06.11r a. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:38:44
Uchwała Nr IX/56/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czlopa za 2010 Piotr Ciułek 2011-08-18 11:38:30
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2011 Piotr Ciułek 2011-08-18 11:36:13
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2011 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-08-18 11:35:56
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2011 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-08-18 11:32:00
Bogdan Nowicki - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-08-17 14:45:38
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr WCK0101C Piotr Ciułek 2011-08-12 08:48:29
OBWIESZCZENIE - Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. Karolina Woźniak 2011-08-10 21:15:15
OBWIESZCZENIE - Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. Karolina Woźniak 2011-08-10 21:12:20
OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. Karolina Woźniak 2011-08-05 14:40:51
OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. Karolina Woźniak 2011-08-05 14:39:53