Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików w woj. zachodniopomorskim. Karolina Woźniak 2020-04-28 09:24:39
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików w woj. zachodniopomorskim. Karolina Woźniak 2020-04-28 09:12:04
Informacja o wyborze oferty na dostawę 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" Paulina Samolczyk 2020-04-24 18:59:20
Informacja o wyborze oferty na dostawę 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" Paulina Samolczyk 2020-04-24 18:57:42
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Człopa Joanna Jastrzębowska 2020-04-24 12:05:10
Uzupełnienie składów OKW - dokument usunięty Joanna Jastrzębowska 2020-04-23 12:29:10
Uzupełnienie składów OKW - dokument usunięty Joanna Jastrzębowska 2020-04-23 11:30:20
Uzupełnienie składów OKW - dokument usunięty Joanna Jastrzębowska 2020-04-23 11:21:54
Uzupełnienie składów OKW - dokument usunięty Joanna Jastrzębowska 2020-04-23 11:21:47
Uzupełnienie składów OKW - dokument usunięty Joanna Jastrzębowska 2020-04-23 11:21:00
Uzupełnienie składów OKW - dokument usunięty Joanna Jastrzębowska 2020-04-23 11:19:07
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 (korekta1) Zofia Wach 2020-04-23 10:34:47
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2020 Zofia Wach 2020-04-23 10:22:59
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2020 Zofia Wach 2020-04-23 10:22:07
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 Zofia Wach 2020-04-23 10:20:16
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJIjednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Zofia Wach 2020-04-23 10:14:12
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Zofia Wach 2020-04-23 10:12:35
Wyciąg z danych zawartch w załączniku "Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-23 08:12:33
Informacja dodatkowa Zofia Wach 2020-04-23 08:10:47
Zwstawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-23 08:08:49
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-23 08:07:29
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-23 08:05:49
Informacja dodatkowa Zofia Wach 2020-04-22 14:31:43
zaproszenie do skladania ofert: dostawa 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" Paulina Samolczyk 2020-04-22 14:31:25
Wyciąg z danych zawartych w załącznku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-22 14:30:54
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-22 14:28:24
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-22 14:27:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV" obr. Człopa 106, ul. Polna, m. Człopa" Mirosław Sokołowski 2020-04-22 14:27:01
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-22 14:19:45
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Człopa sporządzony na 31.12.2019 r. Zofia Wach 2020-04-22 14:16:44
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-04-22 14:12:28
Obwieszczenie o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2318 Z na odcinku drogi krajowej 22- Mielęcin Piotr Ciułek 2020-04-20 12:50:39
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.2020 Piotr Ciułek 2020-04-20 08:56:25
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji.2020 Piotr Ciułek 2020-04-20 08:55:38
WNIOSEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI.2020 Piotr Ciułek 2020-04-20 08:54:53
zaproszenie do skladania ofert: dostawa 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" Paulina Samolczyk 2020-04-17 12:59:46
zaproszenie do skladania ofert: dostawa 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia" Paulina Samolczyk 2020-04-17 12:55:35
UCHWAŁA NR XVII.124.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Człopy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Zofia Wach 2020-04-17 08:15:45
OBWIESZCZENIE PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ciułek 2020-04-16 10:28:29
OBWIESZCZENIE PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ciułek 2020-04-16 10:27:02