Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR X/70/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.07.2019r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn." Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie" Maciej Fąferek 2019-08-02 10:04:18
Uchwała NR X/70/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.07.2019r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn." Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie" Maciej Fąferek 2019-08-02 10:03:52
Uchwała NR X/69/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.07.2019r. zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. Maciej Fąferek 2019-08-02 10:03:19
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - sesja nr X/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.07.2019r. Maciej Fąferek 2019-08-02 10:02:16
Wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 2 Podjęcie uchwał w sprawach: ppkt. 2.7 Zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa Maciej Fąferek 2019-08-02 10:00:50
Lista obecności Radnych na sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 30.07.2019r. Maciej Fąferek 2019-08-02 09:58:38
X Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.07.2019 Maciej Fąferek 2019-08-02 09:57:15
Zarzadzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedur związanych z likwidacją jednostki budżetowej pn. "Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu" w Człopie. Zofia Wach 2019-08-01 12:11:12
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ( zasiłku szkolnego ) Anna Grzech 2019-07-31 14:47:37
Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa - dokument usunięty Anna Grzech 2019-07-31 14:39:00
Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa Anna Grzech 2019-07-31 14:38:48
Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa - dokument usunięty Anna Grzech 2019-07-31 14:36:54
Petycja złożona w dniu 21.05.2019 roku przez Szulc-Efekt sp. z o. o. - w sprawie udostępnienia w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych Paulina Samolczyk 2019-07-31 11:24:06
Petycja złożona w dniu 21.05.2019 roku przez Szulc-Efekt sp. z o. o. - w sprawie udostępnienia w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych Paulina Samolczyk 2019-07-31 11:22:54
Zarzadzenie 58/2019 w sprawie Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Maista i Gminy Człopa Paulina Samolczyk 2019-07-29 10:28:10
Zarzadzenie 58/2019 - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2019-07-29 10:26:44
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2019-07-29 10:26:30
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2019-07-29 10:26:17
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2019-07-29 10:26:08
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2019-07-29 10:25:58
Zarządzenie 58/2019 - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2019-07-29 10:25:44
Zarządzenie 5/2019 Maciej Fąferek 2019-07-29 10:23:19
Zarządzenie 58/2019 - dokument usunięty Maciej Fąferek 2019-07-29 10:22:17
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-07-29 10:18:16
Zarzadzenie 58/2019 w sprawie Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Maista i Gminy Człopa Zbigniew Gutowski 2019-07-29 10:16:32
Zarzadzenie 58/2019 - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-07-29 10:12:13
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-07-29 10:09:00
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-07-29 10:06:41
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-07-29 10:04:51
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-07-29 10:04:14
Zarządzenie nr 58/2019 - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-07-29 10:03:05
Zarzadzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2019-07-26 13:38:36
Odwołanie przetargu na działkę nr 258/19 położoną w Człopie. Karolina Woźniak 2019-07-24 15:01:25
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu n warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu - Etap II Marta Domagała 2019-07-24 13:59:56
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 Zofia Wach 2019-07-22 14:28:38
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 Zofia Wach 2019-07-22 14:27:37
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 Zofia Wach 2019-07-22 14:26:14
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Zofia Wach 2019-07-22 14:25:12
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Zofia Wach 2019-07-22 14:24:26
Odpowiedż na petycję otrzymaną 11.07.2019 r. dotyczącą informacji o wydanych decyzjach środowiskowych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Monika Krakowiak 2019-07-19 09:48:11