herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - I etap, budowa stanu surowego zamkniętego. Zbigniew Gutowski 2018-05-28 13:52:37
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-05-28 07:56:28
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH Piotr Ciułek 2018-05-25 14:25:16
OBWIESZCZENIA STAROSTY WAŁECKIEGO Zbigniew Gutowski 2018-05-25 13:50:01
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-25 13:46:06
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - I etap, budowa stanu surowego zamkniętego. Zbigniew Gutowski 2018-05-25 08:24:06
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody Piotr Ciułek 2018-05-23 14:20:49
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji Piotr Ciułek 2018-05-23 14:20:09
WNIOSEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI Piotr Ciułek 2018-05-23 14:19:44
Formularze, wnioski do pobarnia Piotr Ciułek 2018-05-23 14:15:28
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-22 10:34:54
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2018-05-22 08:22:34
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Piotr Ciułek 2018-05-22 07:57:06
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-21 09:02:27
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza MiG Człopa z dnia 30.12.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników UMIG Człopa Piotr Ciułek 2018-05-16 13:26:34
Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu wniosku o lokalizację celu publicznego - wieża telefonii komórkowej w Szczuczarzu - dz. 26/2, obręb Szczuczarz Mirosław Sokołowski 2018-05-15 11:38:01
Wystąpienie pokontrolne NIK 2018 Piotr Ciułek 2018-05-15 09:05:13
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2018-05-14 13:33:01
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - I etap, budowa stanu surowego zamkniętego. Zbigniew Gutowski 2018-05-14 12:54:26
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - I etap, budowa stanu surowego zamkniętego. Zbigniew Gutowski 2018-05-14 12:44:00
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji do spraw podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłaty do czesnego i kursów kwalifikacyjnych. Anna Grzech 2018-05-11 13:53:05
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie. Zbigniew Gutowski 2018-05-11 11:44:24
Projekty zrealizowane ze środków UE Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:20:01
Projekty zrealizowane ze środków UE Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:16:51
Projekty zrealizowane ze środków UE Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:15:39
Projekty zrealizowane ze środków UE Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:14:48
Projekty zrealizowane ze środków UE Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:12:14
Projekty europejskie - zestawienie - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:10:26
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-05-10 12:15:23
Uchwała NR XXXIII/242/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 07.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie mienia położonego na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2018-05-10 08:35:06
Uchwała NR XXXIII/241/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 07.05.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Piotr Ciułek 2018-05-10 08:34:27
Uchwała NR XXXIII/240/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 07.05.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024. Piotr Ciułek 2018-05-10 08:33:44
Uchwała NR XXXIII/239/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 07.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok. Piotr Ciułek 2018-05-10 08:32:41
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 07.05.2018 Piotr Ciułek 2018-05-10 08:30:06
Beata Książkiewicz Piotr Ciułek 2018-05-09 14:58:51
Wojciech Lisowski Piotr Ciułek 2018-05-09 14:58:21
Joanna Jastrzębowska Piotr Ciułek 2018-05-09 14:58:09
Dariusz Pogorzelski Piotr Ciułek 2018-05-09 14:57:53
Lucyna Witkowska Piotr Ciułek 2018-05-09 14:57:38
Jolanta Olkowska Piotr Ciułek 2018-05-09 14:57:19