Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rada Miejska za rok 2018r. Piotr Ciułek 2019-05-15 11:44:23
Aktualne składy Obwodowych Komisji Wyborczych Piotr Ciułek 2019-05-15 11:43:46
Zofia Wach Piotr Ciułek 2019-05-14 09:37:58
Zofia Wach Piotr Ciułek 2019-05-14 09:37:48
Elżbieta Drab Piotr Ciułek 2019-05-14 09:37:36
Iwona Roguszewska Piotr Ciułek 2019-05-14 09:36:51
Joanna Jastrzębowska Piotr Ciułek 2019-05-14 09:36:33
Jolanta Drabińska Piotr Ciułek 2019-05-14 09:36:12
Małgorzata Sobiesiak Piotr Ciułek 2019-05-14 09:35:59
Ewa Furman Piotr Ciułek 2019-05-14 09:35:45
Marek Matela Piotr Ciułek 2019-05-14 09:35:29
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego GMINA CZŁOPA sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-14 07:53:51
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Jastrzębowska 2019-05-13 11:32:55
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 7 maja 2019r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Anna Grzech 2019-05-10 08:42:04
Zarzadzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2018 r. Zofia Wach 2019-05-09 08:38:43
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2019r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Anna Grzech 2019-05-08 14:38:52
Zarzadzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Anna Grzech 2019-05-08 12:00:54
Analiza Systemu Gospodarki Odpadmi Komunalnymi MIasta i Gminy Człopa za rok 2018 Paulina Samolczyk 2019-05-08 10:00:23
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 7 maja 2019r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Anna Grzech 2019-05-08 07:42:45
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 15:01:06
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 14:45:14
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 14:44:49
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 14:39:27
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 13:59:18
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy CZŁOPA sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 13:57:45
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 13:54:52
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 13:53:24
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 13:50:00
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 13:49:16
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Paulina Samolczyk 2019-05-07 12:26:34
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Zofia Wach 2019-05-07 12:07:55
Sprawozdania finansowe - łączne Zofia Wach 2019-05-07 10:48:06
Sprawozdania finansowe - jednostkowe Zofia Wach 2019-05-07 10:47:46
UCHWAŁA NR XXXVII.195.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Człopy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Zofia Wach 2019-05-07 09:41:31
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 Paulina Drabińska 2019-05-07 09:23:37
Protokół z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Paulina Drabińska 2019-05-06 12:58:40
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego   2019-04-30 13:15:22
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego   2019-04-30 12:59:35
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego Piotr Ciułek 2019-04-30 12:55:18
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego Piotr Ciułek 2019-04-30 12:51:47