herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komendant Straży Miejskiej Wojciech Narel 2009-11-27 19:29:12
ds. rozwoju przedsiębiorczości Wojciech Narel 2009-11-27 19:26:10
ds. ewidencji ludności Wojciech Narel 2009-11-27 19:23:40
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - dokument usunięty Wojciech Narel 2009-11-27 19:21:49
ds. obsługi informatycznej Wojciech Narel 2009-11-27 19:19:25
ds. gospodarki mieszkaniowej Wojciech Narel 2009-11-27 19:16:55
ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i rolnictwa Wojciech Narel 2009-11-27 19:12:44
ds. Unii Europejskiej i kontaktów zagranicznych Wojciech Narel 2009-11-27 19:08:56
ds. gospodarki nieruchomościami Wojciech Narel 2009-11-27 19:06:27
ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej Wojciech Narel 2009-11-27 19:05:47
ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej Wojciech Narel 2009-11-27 19:04:53
ds. gospodarki nieruchomościami Wojciech Narel 2009-11-27 19:03:13
ds. infrastruktury gminnej i ochrony środowiska Wojciech Narel 2009-11-27 19:01:10
ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Wojciech Narel 2009-11-27 18:58:51
ds. obsługi Rady Miejskiej, zamówień publicznych i działalności gospodarczej Wojciech Narel 2009-11-27 18:54:55
ds. archiwizowania dokumentacji, spraw kadrowych i oświaty Wojciech Narel 2009-11-27 18:52:22
ds. sekretarsko-kancelaryjnych Wojciech Narel 2009-11-27 18:50:29
ds. sekretarsko-kancelaryjnych Wojciech Narel 2009-11-27 18:49:42
ds. sekretarsko-kancelaryjnych Wojciech Narel 2009-11-27 18:47:40
Skarbnik Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:42:58
Skarbnik Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:42:04
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:40:34
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:39:21
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:37:43
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:37:12
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:33:40
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:33:19
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:32:15
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Wojciech Narel 2009-11-27 18:30:39
Strategia rozwoju - gmina Człopa na lata 2001-2010 Wojciech Narel 2009-11-27 18:23:35
Strategia rozwoju - gmina Człopa na lata 2001-2010 Wojciech Narel 2009-11-27 18:19:29
Strategia rozwoju - gmina Człopa na lata 2001-2010 Wojciech Narel 2009-11-27 18:18:57
Podatki i opłaty - na rok 2009 Wojciech Narel 2009-11-26 10:53:23
Podatki i opłaty - na rok 2009 Wojciech Narel 2009-11-26 10:53:04
Uchwała Nr XCVI/358/Z/2008 z 12.12.2008 - dokument usunięty Wojciech Narel 2009-11-25 21:09:46
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - dokument usunięty Wojciech Narel 2009-11-25 21:01:55
Jednostki organizacyjne 2008r. Wojciech Narel 2009-11-25 21:01:38
Jednostki organizacyjne 2008r. Wojciech Narel 2009-11-25 20:34:34
Rada Miejska za rok 2008 Wojciech Narel 2009-11-25 20:10:23
Rada Miejska za rok 2008 Wojciech Narel 2009-11-25 20:07:21