herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-21 08:10:16
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 23.01.2018 r. Karolina Woźniak 2017-12-20 15:06:07
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 23.01.2018 r. Karolina Woźniak 2017-12-20 15:05:23
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 23.01.2018 r. Karolina Woźniak 2017-12-20 15:03:43
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-12-20 12:50:25
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-12-20 12:49:07
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-20 11:07:18
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:29:09
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:27:03
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:26:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:25:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:11:24
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-19 14:04:54
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-19 09:20:32
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-18 11:27:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2017-12-15 10:39:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2017-12-15 10:37:52
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2017-12-15 10:36:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2017-12-15 10:26:58
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-15 08:34:02
Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27.11.2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Człopa nieruchomości gruntowej. Karolina Woźniak 2017-12-14 08:17:37
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-13 10:51:33
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Piotr Ciułek 2017-12-12 12:09:54
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. Piotr Ciułek 2017-12-12 12:09:35
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-12 12:08:39
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-12 11:58:42
UCHWAŁA NR CXXXIII.551.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok Zofia Wach 2017-12-12 11:42:59
UCHWAŁA NR CXXXIII.550.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024 Zofia Wach 2017-12-12 11:34:48
UCHWAŁA NR CXXXIII.549.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok Zofia Wach 2017-12-12 11:32:19
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-11 08:35:08
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa Piotr Ciułek 2017-12-11 08:33:20
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-08 14:33:18
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-08 10:52:21
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zofia Wach 2017-12-06 09:22:56
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument usunięty Zofia Wach 2017-12-06 09:22:10
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument usunięty Zofia Wach 2017-12-06 09:21:24
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-05 14:27:56
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-05 14:25:52
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu " Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku" Joanna Paliwoda 2017-12-04 14:41:35
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 13:13:50