Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lista obecności i głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - sesja nr VII/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019r. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:23:24
VII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.03.2019 Piotr Ciułek 2019-04-04 08:20:42
zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" Paulina Samolczyk 2019-04-03 10:31:19
zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" Paulina Samolczyk 2019-04-03 10:30:34
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza miasta i Gminy Człopa z dnia 21.03.2018 w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umozliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Anna Grzech 2019-04-02 13:53:19
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21.03.2018 w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice - dokument usunięty Anna Grzech 2019-04-02 13:37:16
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-04-02 12:06:27
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r. Zofia Wach 2019-03-28 12:25:39
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-03-25 08:35:22
Ceny wody na rok 2019 Piotr Ciułek 2019-03-22 14:15:20
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa Zofia Wach 2019-03-21 07:51:10
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Piotr Ciułek 2019-03-19 07:06:57
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pacowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-03-19 07:06:10
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Piotr Ciułek 2019-03-14 13:40:19
Zapytanie ofertowe - Pocięcie drewna opałowego. Joanna Jastrzębowska 2019-03-13 14:58:09
Organizacja Urzędu Zbigniew Gutowski 2019-03-13 09:10:30
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Człopa Mirosław Sokołowski 2019-03-13 08:38:09
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pacowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-03-12 07:38:04
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok Zofia Wach 2019-03-11 13:19:05
Plan Zamówień Publicznych ZGK na rok 2019 Piotr Ciułek 2019-03-11 13:10:27
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pacowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:19:33
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pacowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:08:42
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pacowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:07:38
Sesja nr VI/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r lista obecności i głosowanie nad zdjęciem uchwał z porządku obrad Piotr Ciułek 2019-03-11 12:03:59
Sesja nr VI/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r głosowanie nad przyjęciem porządku obrad i protokołów z poprzednich sesji. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:03:21
Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2019r. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:01:54
Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2019r. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:01:36
Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:01:24
Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2019r. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:01:03
Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gmina Człopa. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:00:53
Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:00:45
Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:00:23
Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2019r. Piotr Ciułek 2019-03-11 12:00:09
Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2019r. Piotr Ciułek 2019-03-11 11:59:25
Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2019r. Piotr Ciułek 2019-03-11 11:59:05
Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gmina Człopa. Piotr Ciułek 2019-03-11 11:58:47
Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Piotr Ciułek 2019-03-11 11:58:36
Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.02.2019r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. Piotr Ciułek 2019-03-11 11:58:26
Obwieszczenie Monika Krakowiak 2019-03-08 14:33:15
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia Piotr Ciułek 2019-03-07 13:54:24