Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej za 2006 rok Piotr Ciułek 2019-10-30 13:37:09
zaproszenie do składania ofert na realizację zadania "Unieszkodliwianiw wyrobów azbestowych z terenu Gminy Człopa w 2019 r." Paulina Samolczyk 2019-10-30 13:11:23
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz., 688 ze zm.) na rok 2020" Paulina Drabińska 2019-10-28 14:32:55
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Paulina Drabińska 2019-10-28 14:32:20
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-28 11:44:24
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019 Zofia Wach 2019-10-25 14:35:06
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019 Zofia Wach 2019-10-25 14:33:57
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019 Zofia Wach 2019-10-25 14:33:29
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 Zofia Wach 2019-10-25 14:31:29
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku Zofia Wach 2019-10-25 14:30:33
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku Zofia Wach 2019-10-25 14:29:31
Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego polegającego na "Budowa sieci energetycznej oświetleniowej o napięciu poniżej 1 kV oraz montaż obiektów małej architektury - tablic informacyjnych na działkach 326/1 i 326/6 w obrębie Człopa 105 oraz na działce 5/4 w obrębie Trzebin Mirosław Sokołowski 2019-10-24 13:15:36
Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego polegającego na "Budowa sieci energetycznej oświetleniowej o napięciu poniżej 1 kV oraz montaż obiektów małej architektury - tablic informacyjnych na działkach 326/1 i 326/6 w obrębie Człopa 105 oraz na działce 5/4 w obrębie Trzebin Mirosław Sokołowski 2019-10-24 13:13:55
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:50:42
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:48:30
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:46:07
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:45:58
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:45:48
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:45:17
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:44:38
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:44:15
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:43:11
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:42:27
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:42:16
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:41:59
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-10-23 12:41:44
Zarządzenie Nr 84/2019 Buristrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01.10.2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Anna Grzech 2019-10-18 13:35:31
Zarzadzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy czlopa z dnia 01.10.2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Człopie Anna Grzech 2019-10-18 13:33:57
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-10-18 11:17:11
ROZEZNANIE CENOWE: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" Paulina Samolczyk 2019-10-18 09:40:09
ROZEZNANIE CENOWE: umieszczenie artykułu promującego projekt "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" Paulina Samolczyk 2019-10-18 09:39:21
zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach" Paulina Samolczyk 2019-10-18 09:38:52
informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż obiektw małej architektury w ramach zadania pn. "Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach" Paulina Samolczyk 2019-10-18 09:38:33
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA Marta Domagała 2019-10-17 09:03:05
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52 w Inowrocławiu Karolina Woźniak 2019-10-15 13:37:35
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 Koła Łowieckiego "NEMROD". - dokument usunięty Karolina Woźniak 2019-10-15 13:35:33
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 Koła Łowieckiego Nr 12 "DARZ BÓR" Mielęcin Karolina Woźniak 2019-10-15 13:33:20
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 Koła Łowieckiego "NEMROD". - dokument usunięty Karolina Woźniak 2019-10-15 12:55:07
Informacja o polowaniu dewizowym w dniu 26.10.2019 r. Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52 w Inowrocławiu Karolina Woźniak 2019-10-15 12:50:01
Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie treningu Akcji Kurierskiej w dniu 23-10-2019 r. Piotr Ciułek 2019-10-15 09:06:23