herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-11-03 13:04:35
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej postępowanie wobec osób bezdomnych z terenu MiG Człopa znajdujących się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Piotr Ciułek 2017-11-03 12:02:16
Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Człopa Paulina Samolczyk 2017-10-27 14:08:19
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:22:20
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:21:10
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:20:01
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:19:17
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:17:40
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-10-26 08:11:50
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Piotr Ciułek 2017-10-25 14:10:09
Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 28.11.2017 r. Karolina Woźniak 2017-10-24 14:55:00
Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 28.11.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-10-24 14:54:13
Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 28.11.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-10-24 14:52:03
Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 28.11.2017 r. Karolina Woźniak 2017-10-24 14:44:38
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2017-10-24 14:38:43
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-10-20 14:17:34
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Piotr Ciułek 2017-10-20 10:15:34
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie Karolina Woźniak 2017-10-13 10:14:08
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie Karolina Woźniak 2017-10-12 14:36:51
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Człopa oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. Piotr Ciułek 2017-10-11 10:42:53
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - wyniki Piotr Ciułek 2017-10-09 12:28:46
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie Piotr Ciułek 2017-10-05 09:33:37
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - test kwalifikacyjny Piotr Ciułek 2017-10-04 13:16:34
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - test kwalifikacyjny Piotr Ciułek 2017-10-04 12:03:25
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - test kwalifikacyjny Piotr Ciułek 2017-10-04 12:01:02
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - lista osób zakwalifikowanych Piotr Ciułek 2017-10-03 07:48:13
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - lista osób zakwalifikowanych Piotr Ciułek 2017-10-02 14:52:24
Protokół z sesji nr 25/2017 z dnia 20.06.2017r Piotr Ciułek 2017-09-27 14:17:13
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie Paweł Skrzeczkowski 2017-09-27 09:52:11
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie Paweł Skrzeczkowski 2017-09-27 08:24:11
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie Paweł Skrzeczkowski 2017-09-27 08:23:19
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie Paweł Skrzeczkowski 2017-09-27 07:17:46
Uchwała nr XXVII/203/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej uchwale Nr XXII/178/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Człopa do kategorii dróg gminnych. Piotr Ciułek 2017-09-25 09:46:48
Uchwała nr XXVII/202/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia na lata 2017 -2020. Piotr Ciułek 2017-09-25 09:45:30
Uchwała nr XXVII/201/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Człopie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Człopie. Piotr Ciułek 2017-09-25 09:44:25
Uchwała nr XXVII/200/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-09-25 09:43:19
Uchwała nr XXVII/199/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017-2025 Piotr Ciułek 2017-09-25 09:42:08
Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-09-25 09:40:49
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.09.2017 Piotr Ciułek 2017-09-25 09:36:23
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2017-09-25 09:23:16