Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego- Budowa linii kablowej nN 0,4 kV i przebudowa linii napowietrznej w obrębie Drzonowo, gm. Człopa Mirosław Sokołowski 2019-10-14 11:57:16
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA Marta Domagała 2019-10-14 09:43:21
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA Marta Domagała 2019-10-14 09:42:29
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA Marta Domagała 2019-10-14 09:41:55
zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach" Paulina Samolczyk 2019-10-11 13:34:12
zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach" Paulina Samolczyk 2019-10-11 13:33:24
zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach" Paulina Samolczyk 2019-10-11 13:32:18
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 Koła Łowieckiego "NEMROD". Karolina Woźniak 2019-10-11 12:09:05
Zarządzenie Burnmistrza o przeprowadzeniu Akcji kurierskiej w dniu 23 pażdzierkia 2019 r. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-10-11 10:44:28
Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie treningu Akcji Kurierskiej w dniu 23-10-2019 r. Zbigniew Gutowski 2019-10-11 10:43:38
Zarządzenie Burmistrza nr 82/2019 w sprawie przeprowadzenia Akcji Kurierskiej w dniu 23 paździrenika 2019 r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2019-10-11 08:49:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku stacji uzdatniania wody na działkach 130/4 i 84/66 przy ul. Piaskowej, obr. Człopa 105, m. Człopa Mirosław Sokołowski 2019-10-10 12:30:16
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa II półrocze 2019 Piotr Ciułek 2019-10-10 10:52:54
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA Marta Domagała 2019-10-09 09:30:33
Wniosek o wpis do RDR - opróżnianie zbiorników bezodpływowych - dokument usunięty Monika Krakowiak 2019-10-08 08:40:54
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-10-08 07:28:00
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-10-07 07:59:16
Zarządzenie Burmistrza nr 82/2019 w sprawie przeprowadzenia Akcji Kurierskiej w dniu 23 paździrenika 2019 r. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-10-04 13:23:44
Zarządzenie Burnmistrza o przeprowadzeniu Akcji kurierskiej w dniu 23 pażdzierkia 2019 r. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2019-10-04 13:17:07
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA Marta Domagała 2019-10-04 12:05:41
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA Marta Domagała 2019-10-04 12:03:57
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA Marta Domagała 2019-10-04 12:02:57
Uchwała NR XI/83/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:28:09
Uchwała NR XI/82/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa Maciej Fąferek 2019-10-02 10:26:19
Uchwała NR XI/82/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa Maciej Fąferek 2019-10-02 10:26:02
Uchwała NR XI/81/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:24:05
Uchwała NR XI/80/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Człopie. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:23:08
Uchwała NR XI/81/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:20:44
Uchwała NR XI/80/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Człopie. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:20:14
Uchwała NR XI/79/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:19:24
Uchwała NR XI/78/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie odwołania członka Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Człopie. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:18:53
Uchwała NR XI/77/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. zmieniająca uchwałę NR XVI/126/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:17:41
Uchwała NR XI/76/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:16:21
Sesja nr XI/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Miejskiej z dnia 30.07.2019r Maciej Fąferek 2019-10-02 10:14:24
Sesja nr XI/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 28.06.2019r Maciej Fąferek 2019-10-02 10:13:41
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Karolina Woźniak 2019-10-02 10:08:13
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - sesja nr XI/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.09.2019r. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:07:54
Lista obecności Radnych na sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 30.09.2019r. Maciej Fąferek 2019-10-02 10:06:24
Lista obecności Radnych na sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 30.09.2019r. - dokument usunięty Maciej Fąferek 2019-10-02 10:05:49
XI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.09.2019 Maciej Fąferek 2019-10-02 10:05:19