Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-01-21 08:39:21
Informacja o polowaniu w Kole Łowieckim nr 13 "Żuraw" w Człopie w dniu 24.01.2020 r. Karolina Woźniak 2020-01-16 14:37:03
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 13.01.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 2318 Z na długości 1,2 km - odcinek w m. Mielęcin - w ciągu ul. 1-go Maja i Dworcowej pomiędzy tablicami miejscowości wraz z odwodnieniem?, Monika Krakowiak 2020-01-16 08:52:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej 2020. Mirosław Sokołowski 2020-01-16 08:34:37
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej 2020. Mirosław Sokołowski 2020-01-16 08:31:33
Ogłoszenie - Transport drewna Joanna Jastrzębowska 2020-01-15 12:22:56
Ogłoszenie - Pocięcie drewna Joanna Jastrzębowska 2020-01-15 12:21:52
Ogłoszenie - Dowożenie drewna Joanna Jastrzębowska 2020-01-15 12:18:53
Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:13:07
Uchwała nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:12:18
Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:11:38
Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:10:46
Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 rok. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:09:53
Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020 - 2025. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:05:56
Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020 - 2025. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:05:11
Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2019 - 2023. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:02:08
Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2020 rok. Piotr Ciułek 2020-01-15 09:00:42
Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2019, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Piotr Ciułek 2020-01-15 08:59:52
Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2019 - 2023. Piotr Ciułek 2020-01-15 08:58:30
Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. Piotr Ciułek 2020-01-15 08:57:25
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej. Piotr Ciułek 2020-01-15 08:56:09
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej. Piotr Ciułek 2020-01-15 08:55:23
Lista obecności i przyjęcie porządku obrad Piotr Ciułek 2020-01-15 08:54:25
XIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.12.2019 Piotr Ciułek 2020-01-15 08:53:28
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14.01.2020 w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego "Leśna Kraina" prowadzonego przez Gminę Człopa. Anna Grzech 2020-01-14 10:44:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego"Budowa linii napowietrzno-kablowej" Mirosław Sokołowski 2020-01-13 13:19:50
Protokół z rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych na terenie Miasta i Gminy Człopa Paulina Drabińska 2020-01-13 11:38:25
Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP Zbigniew Gutowski 2020-01-13 09:08:01
Pierwsza pomoc przedmedyczna Zbigniew Gutowski 2020-01-13 09:06:48
Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy Zbigniew Gutowski 2020-01-13 09:04:38
Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09.01.2020 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Anna Grzech 2020-01-10 12:11:27
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 stycznia 2020 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz zaopatrzenia w napoje i środki higieny osobistej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Anna Grzech 2020-01-10 11:30:13
informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa Paulina Samolczyk 2020-01-09 13:02:29
Zarządzenie Nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 rok Zofia Wach 2020-01-09 10:59:54
Plan Zamówień Publicznych 2020 r. ZGK ZB Marta Domagała 2020-01-08 12:58:12
Przewóz dzieci do Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Marta Domagała 2020-01-08 12:32:26
Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 8.01.2020 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Człopa w 2020 roku, poprzez organizację zajęć sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym Paulina Drabińska 2020-01-08 08:47:37
Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Domu Kultury w Człopie Marta Domagała 2020-01-07 10:45:50
Plan Zamówień Publicznych 2020 r. Marta Domagała 2020-01-07 10:44:29
Plan Zamówień Publicznych 2020 r. Marta Domagała 2020-01-07 10:44:04