Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:16:25
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:16:15
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:16:04
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:15:53
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:15:42
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:15:32
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:15:22
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:12:48
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:12:38
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:12:27
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:11:50
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:11:02
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2018-10-31 13:10:52
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" Paulina Samolczyk 2018-10-30 13:40:48
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" Paulina Samolczyk 2018-10-30 13:39:54
rządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy człopa z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów dla obwodowych i terytorialnych komisj wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołoach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Anna Grzech 2018-10-30 08:52:30
Zbigniew Gutowski 2018-10-30 07:41:45
Klauzula do zamówień publicznych Zbigniew Gutowski 2018-10-30 07:40:51
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2018-10-29 14:13:27
Zbigniew Tymecki Piotr Ciułek 2018-10-29 14:13:12
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 - dokument usunięty Zofia Wach 2018-10-25 08:16:18
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-10-25 08:14:56
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 - dokument usunięty Zofia Wach 2018-10-25 08:14:49
Uchwała NR XXXVIII/257/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 18.10.2018r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2018-10-24 13:15:26
Uchwała NR XXXVIII/258/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 18.10.2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Człopa w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Piotr Ciułek 2018-10-24 13:14:46
Uchwała NR XXXVIII/257/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 18.10.2018r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2018-10-24 13:13:16
Uchwała NR XXXVIII/256/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 18.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2018r. Piotr Ciułek 2018-10-24 13:12:21
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 18.10.2018 Piotr Ciułek 2018-10-24 13:11:09
Aktualny plan polowań zbiorowych Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w sezonie 2018/2019 Joanna Paliwoda 2018-10-23 12:52:21
Protokół z sesji nr 36/2018 z dnia 03.09.2018r Piotr Ciułek 2018-10-18 10:35:12
Protokół z sesji nr 35/2018 z dnia 29.08.2018r Piotr Ciułek 2018-10-18 10:34:29
Plan polowaań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 12 " Darz Bór" Mielęcin Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:51:26
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018 -2019 Koła Łowieckiego "NEMROD" w Warszawie Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:40:39
Plan polowań zbiorowych Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w sezonie 2018/2019 Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:36:53
Plan polowań zbiorowych Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w sezonie 2018/2019 - dokument usunięty Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:36:26
Plan polowań zbiorowych Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w sezonie 2018/2019 - dokument usunięty Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:35:00
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 13:05:12
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 12:59:32
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 12:55:00
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 12:54:02