herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Urzędzie Miasta i Gminy Człopa na rok 2017 Piotr Ciułek 2017-09-25 09:22:16
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2017-09-25 09:20:39
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa Piotr Ciułek 2017-09-18 09:07:34
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa Piotr Ciułek 2017-09-15 22:13:16
Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa Piotr Ciułek 2017-09-15 22:11:58
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-09-15 07:45:05
UCHWAŁA NR CVIII.428.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożenej przez Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zofia Wach 2017-09-14 10:43:55
UCHWAŁA NR CVIII.428.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożenej przez Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zofia Wach 2017-09-14 10:40:25
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2013 rok Paulina Samolczyk 2017-09-14 10:40:06
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2014 rok Paulina Samolczyk 2017-09-14 10:36:36
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2015 rok Paulina Samolczyk 2017-09-14 10:33:42
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2016 rok Paulina Samolczyk 2017-09-14 10:31:40
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2017 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-09-14 10:02:58
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2017 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-09-14 10:02:03
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2017 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Człopa oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. Piotr Ciułek 2017-09-14 10:00:01
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-09-07 13:15:49
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2017 r. w sprawie założeń i wskaźnikow do budżetu gminy na 2018 rok. Zofia Wach 2017-09-07 12:51:34
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-09-07 12:49:31
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-09-06 22:36:19
Wiesława Sieczka - w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora gimnazjum. Piotr Ciułek 2017-09-05 11:38:45
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie Piotr Ciułek 2017-08-31 08:43:47
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie do Szkoły Podstawowej w Człopie Piotr Ciułek 2017-08-31 07:44:04
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r. Zofia Wach 2017-08-28 07:55:08
Zarządzenie Nr 57/20167 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zofia Wach 2017-08-24 09:22:31
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument usunięty Zofia Wach 2017-08-24 09:20:02
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument usunięty Zofia Wach 2017-08-24 09:18:44
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie środków trwałych na rzecz Zakladu Gospodarki Komunalnej Zakladu Budżetowego w Człopie Zofia Wach 2017-08-18 10:56:02
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2017-08-18 10:34:38
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2017-08-18 10:28:39
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2017-08-17 14:46:07
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-08-17 14:45:07
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-08-17 14:44:51
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-08-17 14:43:39
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-08-17 14:39:57
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2017-08-14 15:08:11
Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2017-08-14 15:05:36
Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia Joanna Paliwoda 2017-08-09 14:32:22
Zarządzenie nr 04/2017 Burmistrza MiG Człopa w sprawie opracowania planu finansowego budżetu MiG Człopa na 2017 rok Zofia Wach 2017-07-25 10:35:57
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-07-25 10:32:34
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Zofia Wach 2017-07-24 10:18:24