herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-12 11:58:42
UCHWAŁA NR CXXXIII.551.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok Zofia Wach 2017-12-12 11:42:59
UCHWAŁA NR CXXXIII.550.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024 Zofia Wach 2017-12-12 11:34:48
UCHWAŁA NR CXXXIII.549.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok Zofia Wach 2017-12-12 11:32:19
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-11 08:35:08
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa Piotr Ciułek 2017-12-11 08:33:20
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-08 14:33:18
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-08 10:52:21
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zofia Wach 2017-12-06 09:22:56
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument usunięty Zofia Wach 2017-12-06 09:22:10
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument usunięty Zofia Wach 2017-12-06 09:21:24
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-05 14:27:56
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-05 14:25:52
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu " Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku" Joanna Paliwoda 2017-12-04 14:41:35
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 13:13:50
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 13:13:35
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 13:00:40
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 12:56:15
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 12:55:39
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-04 12:43:14
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-01 13:21:18
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-11-29 13:40:09
Uchwała NR XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:15:23
Uchwała NR XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmiany Uchwały XXVII/202/2017 Rady Miejskiej z dnia 20 września 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia na lata 2017 -2020. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:12:45
Uchwała NR XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:11:27
Uchwała NR XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:10:30
Uchwała NR XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:09:46
Uchwała NR XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:08:36
Uchwała NR XXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:07:45
Uchwała NR XXVIII/207/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:06:59
Uchwała NR XXVIII/206/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:06:11
Uchwała NR XXVIII/205/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Piotr Ciułek 2017-11-29 10:05:19
Uchwała NR XXVIII/204/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:04:21
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.11.2017 Piotr Ciułek 2017-11-29 10:01:45
Ceny wody na rok 2018 Piotr Ciułek 2017-11-27 14:26:26
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:56:34
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:55:23
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:52:29
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:50:59
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:46:06