herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:15:23
Uchwała NR XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmiany Uchwały XXVII/202/2017 Rady Miejskiej z dnia 20 września 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia na lata 2017 -2020. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:12:45
Uchwała NR XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:11:27
Uchwała NR XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:10:30
Uchwała NR XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:09:46
Uchwała NR XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:08:36
Uchwała NR XXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:07:45
Uchwała NR XXVIII/207/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:06:59
Uchwała NR XXVIII/206/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:06:11
Uchwała NR XXVIII/205/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Piotr Ciułek 2017-11-29 10:05:19
Uchwała NR XXVIII/204/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:04:21
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.11.2017 Piotr Ciułek 2017-11-29 10:01:45
Ceny wody na rok 2018 Piotr Ciułek 2017-11-27 14:26:26
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:56:34
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:55:23
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:52:29
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:50:59
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:46:06
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:43:23
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:43:02
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 10:01:55
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 10:00:11
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 09:59:40
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 09:58:41
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 09:55:57
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-11-22 09:52:19
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-11-16 12:36:00
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-11-16 12:32:59
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024 Zofia Wach 2017-11-16 07:21:13
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2017-11-16 07:19:24
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-11-14 14:32:15
Wniosek i procedura wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów Piotr Ciułek 2017-11-10 12:31:24
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26.10.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2017-11-09 15:01:52
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-11-03 13:04:35
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej postępowanie wobec osób bezdomnych z terenu MiG Człopa znajdujących się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Piotr Ciułek 2017-11-03 12:02:16
Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Człopa Paulina Samolczyk 2017-10-27 14:08:19
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:22:20
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:21:10
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:20:01
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Zofia Wach 2017-10-26 08:19:17