Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2020 r. ? 31.12.2021 r. Monika Krakowiak 2019-11-21 11:21:03
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2020 r. ? 31.12.2021 r. Monika Krakowiak 2019-11-21 11:16:55
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2020 r. ? 31.12.2021 r. Monika Krakowiak 2019-11-21 11:16:46
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:15:07
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:12:42
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:12:00
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:11:51
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:11:39
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:11:29
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:11:17
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:11:07
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:10:54
Dostawa używanego autobusu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie Marta Domagała 2019-11-20 14:10:43
Uchwała NR XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032" Maciej Fąferek 2019-11-20 12:48:47
Uchwała NR XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa Maciej Fąferek 2019-11-20 12:43:58
Uchwała NR XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032" Maciej Fąferek 2019-11-20 12:43:00
Uchwała NR XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:41:23
Uchwała NR XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:40:18
Uchwała NR XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa Maciej Fąferek 2019-11-20 12:38:48
Uchwała NR XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032" Maciej Fąferek 2019-11-20 12:37:13
Uchwała NR XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. zmieniająca uchwałę nr XXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.09.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:26:07
Uchwała NR XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:24:37
Uchwała NR XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymywania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:22:39
Uchwała NR XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:21:10
Uchwała NR XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:19:22
Uchwała NR XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej oraz kompleksu boisk zewnętrznych przy ul. Osiedlowej 9 w Człopie Maciej Fąferek 2019-11-20 12:18:03
Uchwała NR XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:16:52
Uchwała NR XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:16:20
Uchwała NR XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:14:28
Uchwała NR XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020r. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:13:02
Uchwała NR XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:11:56
Uchwała NR XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa Maciej Fąferek 2019-11-20 12:11:01
Uchwała NR XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:09:51
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - sesja nr XIII/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:07:53
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Człopie Maciej Fąferek 2019-11-20 12:07:22
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Człopie Maciej Fąferek 2019-11-20 12:06:58
Lista obecności Radnych na XIII sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 19.11.2019r. Maciej Fąferek 2019-11-20 12:05:38
XIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 19.11.2019 Maciej Fąferek 2019-11-20 12:02:18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA UL. BRZOZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁOPA" Marta Domagała 2019-11-19 14:37:54
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA UL. BRZOZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁOPA" Marta Domagała 2019-11-19 14:35:04