Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.09.2019 Maciej Fąferek 2019-10-02 10:05:19
XI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.09.2019 - dokument usunięty Maciej Fąferek 2019-10-02 10:05:12
Lista obecności Radnych na sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 30.09.2019r. - dokument usunięty Maciej Fąferek 2019-10-02 10:01:36
XI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.09.2019 - dokument usunięty Maciej Fąferek 2019-10-02 10:00:03
Protokół z sesji nr 10/2019 z dnia 30.07.2019r Maciej Fąferek 2019-10-02 09:58:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa informujące o polowaniach koła łowieckiego "OSTĘP" Karolina Woźniak 2019-10-02 09:58:18
Protokół z sesji nr 9/2019 z dnia 28.06.2019r Maciej Fąferek 2019-10-02 09:57:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa informujące o polowaniach koła łowieckiego "OSTĘP" Karolina Woźniak 2019-10-02 09:54:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa informujące o polowaniach koła łowieckiego "OSTĘP" Karolina Woźniak 2019-10-02 09:53:32
Wiesława Sieczka Piotr Ciułek 2019-10-02 08:12:18
Wniosek o wpis do RDR - opróżnianie zbiorników bezodpływowych - dokument usunięty Monika Krakowiak 2019-10-01 11:57:47
Wniosek o wpis do RDR - odbiór odpadów Monika Krakowiak 2019-10-01 11:56:56
Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01.10.2019 r w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 13.10.2019r. Anna Grzech 2019-10-01 11:55:58
wniosek - wpis do rejestru działalności regulowanej. - dokument usunięty Monika Krakowiak 2019-10-01 11:53:15
Zarzadzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01.10.2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 roku. Anna Grzech 2019-10-01 11:48:46
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz., 688 ze zm.) na rok 2020" Paulina Drabińska 2019-10-01 11:12:30
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz., 688 ze zm.) na rok 2020" Piotr Ciułek 2019-10-01 11:03:24
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz., 688 ze zm.) na rok 2020" Piotr Ciułek 2019-10-01 11:02:08
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz., 688 ze zm.) na rok 2020" Paulina Drabińska 2019-10-01 10:57:14
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 19 września 2019 o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatora. Piotr Ciułek 2019-10-01 10:16:27
Obwieszczenie o zmianie decyzji celu pblicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (Play) na działce 10/1, obręb Bukowo, gm. Człopa Mirosław Sokołowski 2019-09-30 11:37:41
Zarządzenie w sprawie organizacji dystrybucji płynu Lugola, na wypadek zdarzenia radiacyjnego.nr 73/2019 Piotr Ciułek 2019-09-27 09:56:17
Zarządzenie w sprawie organizacji dystrybucji płynu Lugola, na wypadek zdarzenia radiacyjnego.nr 73/2019 Zbigniew Gutowski 2019-09-27 08:46:56
Zarządzenie w sprawie organizacji dystrybucji płynu Lugola, na wypadek zdarzenia radiacyjnego.nr 73/2019 Zbigniew Gutowski 2019-09-27 08:36:38
Postanowienie Nr 582/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Człopa. Piotr Ciułek 2019-09-26 12:33:28
Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 29.10.2019 r. Karolina Woźniak 2019-09-26 12:33:26
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 29.10.2019 r. Karolina Woźniak 2019-09-26 12:28:11
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 29.10.2019 r. Karolina Woźniak 2019-09-26 12:26:29
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:44:38
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:43:32
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:42:57
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:42:15
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:39:42
wniosek - wpis do rejestru działalności regulowanej. - dokument usunięty Monika Krakowiak 2019-09-25 11:01:10
UCHWAŁA NR XCI.351.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Człopy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Człopa za pierwsze półrocze 2019 r. Zofia Wach 2019-09-24 08:31:46
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Anna Grzech 2019-09-23 11:36:19
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Anna Grzech 2019-09-23 11:35:45
Plan Zamówień Publicznych 2019 r. - aktualizacja Marta Domagała 2019-09-19 14:18:49
Protokoły z losowania składów obwodowych komisji wyborczych Piotr Ciułek 2019-09-19 13:18:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego- hydrofornia, ul Piaskowa, 78-630 Człopa Mirosław Sokołowski 2019-09-18 09:22:12