herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marian Storman Piotr Ciułek 2018-05-09 14:57:06
Lech Mądry Piotr Ciułek 2018-05-09 14:56:54
Lech Zaskórski Piotr Ciułek 2018-05-09 14:56:43
Waldemar Trybuła Piotr Ciułek 2018-05-09 14:56:23
Mirosław Nowak Piotr Ciułek 2018-05-09 14:56:09
Cezary Pluta Piotr Ciułek 2018-05-09 14:55:57
Zbyszek Ślusarski Piotr Ciułek 2018-05-09 14:55:44
Anna Klucznik Piotr Ciułek 2018-05-09 14:55:10
Rada Miejska za rok 2017r. Piotr Ciułek 2018-05-09 14:44:21
Małgorzata Sobiesiak Piotr Ciułek 2018-05-09 14:44:05
Iwona Roguszewska Piotr Ciułek 2018-05-09 14:43:48
Jolanta Drabińska Piotr Ciułek 2018-05-09 14:43:36
Paweł Skrzeczkowski Piotr Ciułek 2018-05-09 14:43:22
Zofia Wach Piotr Ciułek 2018-05-09 14:43:08
Ewa Furman Piotr Ciułek 2018-05-09 14:42:57
Elżbieta Drab Piotr Ciułek 2018-05-09 14:42:45
Marek Matela Piotr Ciułek 2018-05-09 14:42:33
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2017r. Piotr Ciułek 2018-05-09 14:42:09
Obwieszczenie Starosty Zbigniew Gutowski 2018-05-09 10:15:42
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie , II etap, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, wewnętrzne przyłącze kablowe, instalacje sanitarne, przyłącza wod-kan. Zbigniew Gutowski 2018-05-08 13:57:54
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-08 12:14:12
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-08 12:10:46
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-05-07 10:43:48
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-07 07:56:29
UCHWAŁA NR XXXV.213.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Zofia Wach 2018-05-04 12:00:57
UCHWAŁA NR XXXV.213.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Zofia Wach 2018-05-04 11:59:09
Uchwała NR XXXII/238/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023. Piotr Ciułek 2018-04-30 08:13:12
Uchwała NR XXXII/237/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Piotr Ciułek 2018-04-30 08:10:06
Uchwała NR XXXII/236/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania. Piotr Ciułek 2018-04-30 08:09:07
Uchwała NR XXXII/235/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Człopa na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Piotr Ciułek 2018-04-30 08:08:08
Uchwała NR XXXII/234/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2018-04-30 08:02:39
Uchwała NR XXXII/233/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2018-04-30 08:00:32
Uchwała NR XXXII/232/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024. Piotr Ciułek 2018-04-30 07:59:17
Uchwała NR XXXII/231/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na rok 2018.. Piotr Ciułek 2018-04-30 07:42:59
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.03.2018 Piotr Ciułek 2018-04-30 07:40:28
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie. Zbigniew Gutowski 2018-04-27 14:29:16
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie. Zbigniew Gutowski 2018-04-27 14:28:54
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-04-27 13:45:01
Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia Joanna Paliwoda 2018-04-26 13:40:03
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku Zofia Wach 2018-04-24 08:17:05