Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 29.10.2019 r. Karolina Woźniak 2019-09-26 12:26:29
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:44:38
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:43:32
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:42:57
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:42:15
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Człopie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji Mirosław Sokołowski 2019-09-26 09:39:42
wniosek - wpis do rejestru działalności regulowanej. - dokument usunięty Monika Krakowiak 2019-09-25 11:01:10
UCHWAŁA NR XCI.351.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Człopy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Człopa za pierwsze półrocze 2019 r. Zofia Wach 2019-09-24 08:31:46
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Anna Grzech 2019-09-23 11:36:19
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Anna Grzech 2019-09-23 11:35:45
Plan Zamówień Publicznych 2019 r. - aktualizacja Marta Domagała 2019-09-19 14:18:49
Protokoły z losowania składów obwodowych komisji wyborczych Piotr Ciułek 2019-09-19 13:18:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego- hydrofornia, ul Piaskowa, 78-630 Człopa Mirosław Sokołowski 2019-09-18 09:22:12
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie - uzupełnienie składów komisji. Piotr Ciułek 2019-09-17 12:08:35
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania Joanna Jastrzębowska 2019-09-13 12:20:45
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Piotr Ciułek 2019-09-13 12:01:54
DR-1 deklaracja na podatek rolny-wzor.pdf Piotr Ciułek 2019-09-13 12:01:50
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomosci-wzor.pdf Piotr Ciułek 2019-09-13 12:01:46
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Anna Grzech 2019-09-12 12:56:17
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Anna Grzech 2019-09-11 14:20:49
Postanowienie Nr 485/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 3 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Piotr Ciułek 2019-09-11 07:44:53
Postanowienie Nr 485/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 3 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Maciej Fąferek 2019-09-10 10:01:19
Zarzadzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 września 2019 r. w sprawie założeń i wskaźników do budżetu gminy na 2020 rok Zofia Wach 2019-09-05 09:47:28
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-09-05 07:26:49
Urzędnik Wyborczy - dyżury Piotr Ciułek 2019-09-03 10:19:15
Urzędnik Wyborczy - dyżury Piotr Ciułek 2019-09-03 10:18:52
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019 R. Piotr Ciułek 2019-09-03 10:15:45
Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Domu Kultury w Człopie Marta Domagała 2019-09-02 13:08:09
Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Lepszy start - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" Paulina Samolczyk 2019-09-02 12:40:50
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Lepszy start-rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" Paulina Samolczyk 2019-09-02 12:35:03
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2019-09-02 07:32:45
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Człopie. Piotr Ciułek 2019-09-02 07:30:21
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2019 r. Zofia Wach 2019-08-30 08:31:11
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. - dokument usunięty Zofia Wach 2019-08-30 08:13:07
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. Zofia Wach 2019-08-30 08:11:04
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-08-30 08:10:48
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. - dokument usunięty Zofia Wach 2019-08-30 08:10:30
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. - dokument usunięty Zofia Wach 2019-08-30 08:09:25
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-08-30 08:04:40
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. Zofia Wach 2019-08-30 08:02:08