herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-15 12:10:19
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-15 12:06:34
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-15 12:05:38
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2017-05-11 12:55:26
Zaproszenie na spotkanie- dotacje Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:44:49
Informacja dla pracodawców - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:58
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - PILNE !!! - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:09
Dotacje dla przedsiębiorców - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:07
Informacje o funduszach europejskich - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:04
Informacje z Urzędu Marszałkowskiego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:00
Zaproszenie na spotkanie- dotacje - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:40:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Gieczynek Mirosław Sokołowski 2017-05-11 07:47:09
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 12.06.2017 r. Karolina Woźniak 2017-05-10 14:46:27
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 12.06.2017 r. Karolina Woźniak 2017-05-10 14:44:32
UCHWAŁA NR L.224.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Człopa Zofia Wach 2017-05-10 14:43:38
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 12.06.2017 r. Karolina Woźniak 2017-05-10 14:42:27
UCHWAŁA NR L.223.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Człopa Zofia Wach 2017-05-10 14:40:52
Uchwała nr XXIV/182/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 09 maja 2017r. w sprawie ustalenia stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność M i G Człopa. Piotr Ciułek 2017-05-10 13:01:51
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 09.05.2017 Piotr Ciułek 2017-05-10 12:59:44
Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na 2017rok. Piotr Ciułek 2017-05-09 12:24:51
Uchwała nr XXIII/181/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność MiG Człopa Piotr Ciułek 2017-05-09 12:24:41
Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na 2017rok. Piotr Ciułek 2017-05-09 12:24:10
Uchwała nr XXIII/181/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność MiG Człopa Piotr Ciułek 2017-05-09 12:23:13
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 21.04.2017 Piotr Ciułek 2017-05-09 12:21:06
UCHWAŁA NR L.232.z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Zofia Wach 2017-05-09 11:19:19
UCHWAŁA NR L.221.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2017-05-09 11:14:29
Wach Zofia Piotr Ciułek 2017-05-08 11:13:21
Matela Marek Piotr Ciułek 2017-05-08 11:13:05
Sieczka Wiesława Piotr Ciułek 2017-05-08 11:12:51
Furman Ewa Piotr Ciułek 2017-05-08 11:12:39
Drab Elżbieta Piotr Ciułek 2017-05-08 11:12:29
Roguszewska Iwona Piotr Ciułek 2017-05-08 11:12:11
Skrzeczkowski Paweł Piotr Ciułek 2017-05-08 11:11:59
Sobiesiak Małgorzata Piotr Ciułek 2017-05-08 11:11:37
Drabińska Jolanta Piotr Ciułek 2017-05-08 11:11:02
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2016r. Piotr Ciułek 2017-05-08 11:10:42
Jastrzębowska Joanna Piotr Ciułek 2017-05-05 10:35:38
Mądry Lech Piotr Ciułek 2017-05-05 10:35:22
Lisowski Wojciech Piotr Ciułek 2017-05-05 10:35:10
Książkiewicz Beata Piotr Ciułek 2017-05-05 10:34:54