herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXII/166/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-04-04 08:55:44
XXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.03.2017 Piotr Ciułek 2017-04-04 08:53:17
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2017-03-31 15:02:49
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2017-03-31 15:01:21
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok. Piotr Ciułek 2017-03-31 11:25:52
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok. Piotr Ciułek 2017-03-31 11:24:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z Mirosław Sokołowski 2017-03-31 08:07:30
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Piotr Ciułek 2017-03-30 09:46:36
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-29 07:56:13
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-03-29 07:43:38
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2017-03-28 12:59:54
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - PILNE !!! - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-22 11:27:37
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:36:35
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:31:35
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2017-03-21 14:31:01
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:29:37
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:29:15
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza MiG Człopa z dnia 16.03.2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-03-20 07:59:15
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza MiG Człopa z dnia 16.03.2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-03-17 14:40:36
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-15 14:16:51
Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn.: "Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-03-15 12:36:51
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 8/2017 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Monika Krakowiak 2017-03-14 12:57:18
Dotacje dla przedsiębiorców - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-10 09:45:37
Ogłoszenie LPI - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-10 09:44:15
Informacje z Urzędu Marszałkowskiego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-10 09:39:14
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-08 12:10:33
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Piotr Ciułek 2017-03-07 14:14:43
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-07 12:52:23
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ustalenia stawek bazowych oplat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własnośc Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Monika Krakowiak 2017-03-07 11:26:27
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ustalenia stawek bazowych oplat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własnośc Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Monika Krakowiak 2017-03-07 11:25:55
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-03-02 12:41:46
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 04.04.2017 r. Karolina Woźniak 2017-03-02 11:45:59
UCHWAŁA NR XXIII.109.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2017-02-28 13:18:29
UCHWAŁA NR XXIII.108.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok Piotr Ciułek 2017-02-28 13:16:23
2017 Piotr Ciułek 2017-02-28 13:13:01
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu" Marta Domagała 2017-02-28 11:51:52
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Marta Domagała 2017-02-28 09:14:55
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Marta Domagała 2017-02-28 09:14:47
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Marta Domagała 2017-02-28 09:14:36
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Marta Domagała 2017-02-28 09:14:09