herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-22 12:12:02
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2018-01-22 12:10:10
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2018-01-22 12:07:18
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urządzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-22 12:04:25
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-01-22 09:19:02
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-01-22 08:49:46
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-01-22 08:46:25
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-01-22 08:45:22
Plan Zamówień Publicznych ZGK na rok 2018 Piotr Ciułek 2018-01-16 10:08:58
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa i jednostkach organizacyjnych Gminy Człopa. Anna Grzech 2018-01-16 09:06:29
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Anna Grzech 2018-01-16 09:02:02
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Zbigniew Gutowski 2018-01-12 14:18:24
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Zbigniew Gutowski 2018-01-12 13:47:59
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Zbigniew Gutowski 2018-01-12 13:47:31
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Zbigniew Gutowski 2018-01-12 13:37:34
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Zbigniew Gutowski 2018-01-12 13:09:02
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2018-01-12 13:00:37
Ceny wody na rok 2018 Piotr Ciułek 2018-01-11 14:27:34
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa i jednostkach organizacyjnych Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2018-01-11 14:23:55
Protokół z sesji nr 28/2017 z dnia 23.11.2017r Piotr Ciułek 2018-01-11 13:37:37
Protokół z sesji nr 27/2017 z dnia 20.09.2017r Piotr Ciułek 2018-01-11 13:37:10
Protokół z sesji nr 26/2017 z dnia 26.06.2017r Piotr Ciułek 2018-01-11 13:36:43
Zarządzenie Nr 01/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok Zofia Wach 2018-01-11 08:12:31
Zarządzenie Nr 02/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-01-11 08:10:00
Uchwała NR XXIX/226/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody - drzewa gatunku lipa szerokolistna o nazwie "Dobrosława", rosnącego na działce nr 8131/11, obręb Jaglice w miejscowości Jaglice. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:46:38
Uchwała NR XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2018 r. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:45:16
Uchwała NR XXIX/224/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2018r. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:44:34
Uchwała NR XXIX/223/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2018r. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:43:44
Uchwała NR XXIX/222/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2018 rok. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:42:42
Uchwała NR XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018 - 2024 Piotr Ciułek 2018-01-11 07:41:20
Uchwała NR XXIX/221/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2018. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:40:58
Uchwała NR XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018 - 2024 Piotr Ciułek 2018-01-11 07:34:44
Uchwała NR XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:33:32
Uchwała NR XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2018 rok. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:30:01
Uchwała NR XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2017, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:21:05
Uchwała NR XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 - 2025. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:19:45
Uchwała NR XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 - 2025. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:19:20
Uchwała NR XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:18:21
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.12.2017 Piotr Ciułek 2018-01-11 07:16:28
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2018-01-10 13:23:10