Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" Paulina Samolczyk 2018-06-11 09:24:47
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" Paulina Samolczyk 2018-06-11 09:20:52
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.12.2015r. w sprawie składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzajacych,że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Anna Grzech 2018-06-11 07:31:34
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.12.2015r. w sprawie składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzajacych,że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Anna Grzech 2018-06-11 07:30:11
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Piotr Ciułek 2018-06-08 13:23:14
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Piotr Ciułek 2018-06-08 13:19:14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2018-06-06 11:05:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2018-06-06 11:05:04
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-06-04 09:36:00
WNIOSEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-06-04 09:35:35
Klauzule informacyjne - ochrona danych osobowych Piotr Ciułek 2018-06-04 09:24:48
Klauzule informacyjne - ochrona danych osobowych Piotr Ciułek 2018-06-04 09:24:38
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-06-04 08:05:28
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - I etap, budowa stanu surowego zamkniętego. Zbigniew Gutowski 2018-05-28 13:52:37
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-05-28 07:56:28
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH Piotr Ciułek 2018-05-25 14:25:16
OBWIESZCZENIA STAROSTY WAŁECKIEGO Zbigniew Gutowski 2018-05-25 13:50:01
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-25 13:46:06
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - I etap, budowa stanu surowego zamkniętego. Zbigniew Gutowski 2018-05-25 08:24:06
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-05-23 14:20:49
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-05-23 14:20:09
WNIOSEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2018-05-23 14:19:44
Formularze, wnioski do pobarnia Piotr Ciułek 2018-05-23 14:15:28
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-22 10:34:54
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2018-05-22 08:22:34
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Piotr Ciułek 2018-05-22 07:57:06
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-05-21 09:02:27
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza MiG Człopa z dnia 30.12.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników UMIG Człopa Piotr Ciułek 2018-05-16 13:26:34
Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu wniosku o lokalizację celu publicznego - wieża telefonii komórkowej w Szczuczarzu - dz. 26/2, obręb Szczuczarz Mirosław Sokołowski 2018-05-15 11:38:01
Wystąpienie pokontrolne NIK 2018 Piotr Ciułek 2018-05-15 09:05:13
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2018-05-14 13:33:01
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - I etap, budowa stanu surowego zamkniętego. Zbigniew Gutowski 2018-05-14 12:54:26
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie - I etap, budowa stanu surowego zamkniętego. Zbigniew Gutowski 2018-05-14 12:44:00
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji do spraw podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłaty do czesnego i kursów kwalifikacyjnych. Anna Grzech 2018-05-11 13:53:05
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie. Zbigniew Gutowski 2018-05-11 11:44:24
Projekty zrealizowane ze środków UE w programowaniu 2004-2006 i 2007-2013 Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:20:01
Projekty zrealizowane ze środków UE w programowaniu 2004-2006 i 2007-2013 Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:16:51
Projekty zrealizowane ze środków UE w programowaniu 2004-2006 i 2007-2013 Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:15:39
Projekty zrealizowane ze środków UE w programowaniu 2004-2006 i 2007-2013 Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:14:48
Projekty zrealizowane ze środków UE w programowaniu 2004-2006 i 2007-2013 Paulina Samolczyk 2018-05-10 13:12:14