Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2019-07-12 14:26:44
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie. Anna Grzech 2019-07-11 12:19:35
"Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem" w formule zaprojektuj i wybuduj Marta Domagała 2019-07-09 14:50:12
Raport za rok 2018 Maciej Fąferek 2019-07-09 12:30:00
Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa Mirosław Sokołowski 2019-07-09 08:28:41
Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa Mirosław Sokołowski 2019-07-09 08:27:22
Zarzadzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-07-08 11:56:53
Lista obecności Radnych na sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 28.06.2019r. Maciej Fąferek 2019-07-08 11:19:51
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 12 Podjęcie uchwał oraz Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.05.2019r. - sesja nr IX/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019r. Maciej Fąferek 2019-07-08 11:15:40
Uchwała NR IX/67/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencja 2020-2023 Maciej Fąferek 2019-07-08 11:12:32
Uchwała NR IX/68/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa. Maciej Fąferek 2019-07-08 11:09:50
Uchwała NR IX/67/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencja 2020-2023 Maciej Fąferek 2019-07-08 11:08:45
Uchwała NR IX/66/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2019 - 2023 Maciej Fąferek 2019-07-08 11:07:45
Uchwała NR IX/65/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa za 2019r. Maciej Fąferek 2019-07-08 11:06:04
Uchwała NR IX/64/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolatorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Maciej Fąferek 2019-07-08 11:04:57
Uchwała NR IX/63/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2018r. Maciej Fąferek 2019-07-08 11:03:10
Uchwała NR IX/62/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa Maciej Fąferek 2019-07-08 11:02:00
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 12 Podjęcie uchwał oraz Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.05.2019r. - sesja nr IX/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.06.2019r. Maciej Fąferek 2019-07-08 10:59:59
Lista obecności Radnych na sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 28.06.2019r. Maciej Fąferek 2019-07-08 10:56:43
Lista obecności Radnych na sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 28.06.2019r. Maciej Fąferek 2019-07-08 10:53:30
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.06.2019 Maciej Fąferek 2019-07-08 10:50:55
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.06.2019 Maciej Fąferek 2019-07-08 10:50:34
Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 lipca 2019 w sprawie wyznaczenia osoby wykonujacej czynności prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Anna Grzech 2019-07-08 08:09:53
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu n warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu - Etap II Marta Domagała 2019-07-04 11:30:41
Zarzadzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 - dokument usunięty Zofia Wach 2019-07-03 13:44:44
Zarzadzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 - dokument usunięty Zofia Wach 2019-07-03 10:00:44
Zarzadzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-07-03 09:59:39
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa II półrocze 2019 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2019-06-28 13:25:28
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa II półrocze 2019 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2019-06-28 13:25:04
"Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem" w formule zaprojektuj i wybuduj Marta Domagała 2019-06-27 14:22:02
"Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem" w formule zaprojektuj i wybuduj Marta Domagała 2019-06-27 14:20:24
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu n warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu - Etap II Marta Domagała 2019-06-27 11:14:58
Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu n warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu - Etap II Marta Domagała 2019-06-27 11:14:40
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie. Anna Grzech 2019-06-26 11:59:00
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie. Anna Grzech 2019-06-26 11:53:22
UPAŁY Zbigniew Gutowski 2019-06-26 09:09:39
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2019-06-25 14:24:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2019-06-25 14:23:08
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gmimy Człopa zdnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w razie wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. Anna Grzech 2019-06-25 08:51:55
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w systemie kierowania bezpieczeństwem na czas zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czase wojny. Anna Grzech 2019-06-25 08:49:45