Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Budowa farmy solarnej z paneli fotowoltaicznych na działce nr 4/10 w obrębie ewidencyjnym Golin.

Człopa, dnia 08.04.2014 r.

 

 

 

                                                          

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

            Działając w oparciu o art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko                          ( Dz.U.2013.1235 -j.t. ze zm)  Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu  w dniu 08.04.2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „zbudowaniu farmy solarnej z paneli fotowoltaicznych na działce nr 4/10 w obrębie ewidencyjnym Golin”, w której stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie – pokój nr 15 - istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia .

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej  www.bip.czlopa.pl

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
08 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Monika Krakowiak

Data publikacji:
08 kwi 2014, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Monika Krakowiak

Data aktualizacji:
08 kwi 2014, godz. 13:32