Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy

                                                                                     

 

Człopa, dnia  10.08.2022 r.

Numer sprawy: B.271.1.8.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na budowę placu zabaw  w sołectwie Wołowe Lasy

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł

Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego  w ramach  Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

 

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69    fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Marta Domagała (67) 259 11 98, inwestycje@czlopa.pl

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy na działce nr 383 gm. Człopa.

Zamówienie obejmuję zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych:

 1. Huśtawka wahadłowa sześcioosobowa

Huśtawka wahadłowa z rozstawem słupów w kształcie heksagonu, w skład zestawu wchodzi rama oraz 6 siedzisk na łańcuchach. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo farbami poliestrowymi, zakończenie słupów z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min 15 mm. Podwójne ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej.  W urządzeniu należy zamocować sześć siedzisk: 2 x siedzisko typu deseczka, 2 x siedzisko typu koszyk, 2 x siedzisko typu deseczka z oparciem. Siedziska  należy zawiesić na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej, elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane  ze stali nierdzewnej. Elementy złączne należy wykonać ze stali nierdzewnej. Parametry urządzenia: wymiary: min 537x615 cm, wysokość całkowita min 267 cm, wysokość swobodnego upadku min. 125 cm, max 200 cm.

 1. Bujak sprężynowy

W skład zestawu wchodzi: sprężyna, korpus w kształcie delfina, siedzisko bujaka z tworzywa sztucznego formowanego. Główna konstrukcja bujaka sprężyna wykonana ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny 200 mm, średnica pręta 20 mm. Sprężyna ocynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Kształt figury „delfin”  wykonany z płyty z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min 15 mm. Siedzisko ergonomiczne, dobrze wyprofilowane wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Dwa uchwyty wykonane również z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Elementy złączne należy wykonać ze stali nierdzewnej. Wystające łby śrub i nakrętki muszą być zabezpieczone plastikowymi zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metoda wtryskową. Parametry urządzenia: wymiary min. 85 x 35 cm, wysokość min. 81 cm, wysokość swobodnego upadku min. 50 cm, max 100 cm.

 1. Karuzela

Składa się z okrągłego podestu oraz barierki, siedziska i stolika. Głowna konstrukcja  oraz barierki wykonane ze stali nierdzewnej. Płyta podestu i siedziska wykonana z tworzywa HPL o grubości min 13 mm najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Słupek stolika wykonany ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Stolik wykonany z  kolorowego  trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Parametry urządzenia: wymiary min 150 x 150 cm, wysokość całkowita min 70 cm, wysokość swobodnego upadku min. 70 cm, max 100 cm.

 1. Regulamin

Tablica regulaminowa z nadrukiem regulaminu obiektów małej architektury, telefonami alarmowymi. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo farbami poliestrowymi, regulamin z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową, elementy wykonane  ze stali nierdzewnej. Parametry:  wysokość min. 190 cm max 240 cm, długość min. 55 cm, szerokość min 5 cm.

 1. Wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa z piasku, demontaż starych urządzeń placu zabaw nie jest objęte tym zamówieniem.

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 8 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@czlopa.pl do dnia  18.08.2022 r. do godz. 12.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Do oferty należy dołączyć  karty katalogowe oferowanych produktów i certyfikaty lub atesty urządzeń zabawowo – rekreacyjnych.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czlopa.pl. oraz przesłano do 2 wykonawców.
 7. Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA wykonania zamówienia  - 100%

VI.  UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem o cenę ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 5. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 6. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 7. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 8. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty wykonania zamówienia.

VIII.  ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – projekt zagospodarowania terenu

                           

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                          mgr Jerzy Bekker

 

 

      

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal. nr 1 wzór umowy (DOCX, 77.48Kb) 2022-08-10 13:47:51 89
zal. nr 2 formularz ofertowy (DOC, 75.50Kb) 2022-08-10 13:47:51 77
załącznik nr 3 projekt zagospodarowania terenu (PDF, 13.14Mb) 2022-08-10 13:47:51 64
notatka z rozeznania rynku (PDF, 38.35Kb) 2022-08-26 11:00:30 3
ogłoszenie (PDF, 158.41Kb) 2022-08-10 13:47:51 63
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
10 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
10 sie 2022, godz. 13:47

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
26 sie 2022, godz. 11:00