Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 09.11.2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony dla właścicieli przyległych nieruchomości na sprzedaż nieruchomości położonej

na terenie Miasta i Gminy Człopa

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 28.08.2012 r.

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 1/50 i powierzchni 243 m2, położona
    w Brzeźniaku.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Br.RM1 - teren zabudowy zagrodowej, odbudowa zespołu folwarcznego lub budowa nowego gospodarstwa agroturystycznego, rolnego; dopuszczalna realizacja obiektu usługowego związanego z obsługą ruchu turystycznego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr 1/45, jednak jej uzupełniający charakter warunkuje sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli przyległych posesji.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00031148/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 4 000,00 zł

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 1/52 i powierzchni 328 m2, położona
    w Brzeźniaku.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Br.RM1 - teren zabudowy zagrodowej, odbudowa zespołu folwarcznego lub budowa nowego gospodarstwa agroturystycznego, rolnego; dopuszczalna realizacja obiektu usługowego związanego z obsługą ruchu turystycznego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr 1/45, jednak jej uzupełniający charakter warunkuje sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli przyległych posesji. Na danej działce znajduje się również zbiornik szamba bezodpływowego oraz hydrant podziemny z zasuwką odcinającą przyłącze wodociągowe, wobec czego przy sprzedaży zostanie ustanowiona służebność dojścia i dojazdu do znajdujących się na tej działce urządzeń dla służb komunalnych oraz właścicieli nieruchomości z nich korzystających.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00031148/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 5 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2012 r. (piątek)
o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 5 listopada 2012 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 5 listopada 2012 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Właściciele nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową działką zostaną listownie powiadomieni o powyższym przetargu. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu będzie równoznaczne z wpłaceniem wadium w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 08.10.2012 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
08 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
08 paź 2012, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
08 paź 2012, godz. 14:58