Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 14.06.2013 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 18.12.2012 r.

  1. Niezabudowana działka gruntu (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), położona w Człopie przy ulicy Kolejowej o numerze geodezyjnym 156/8
    i powierzchni 20 560 m2 (2,0560 ha).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Cz.P1 - teren zabudowy produkcyjnej, w tym magazyny i składy, a także tereny sąsiednie przewidziane do włączenia do ww. funkcji, z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej nr 156/6. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00018246/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 23.04.2015 r.

W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą dzierżawca, nabywca wstąpi w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

Cena wywoławcza 498 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. (piątek)
o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 10 czerwca 2013 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 10 czerwca 2013 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 12.04.2013 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
12 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
12 kwi 2013, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
12 kwi 2013, godz. 14:32