Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 25.01.2013 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 28.08.2012 r.

  1. Działka gruntu położona w Człopie w rejonie ulicy Kolejowej o numerze geodezyjnym 200/3 i powierzchni 1850 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.P1 - teren zabudowy produkcyjnej, w tym magazyny i składy, a także tereny sąsiednie przewidziane do włączenia do ww. funkcji z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminne drogi gruntowe nr 201/2 i 198. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00020295/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów. Aktualnie działka jest zagospodarowana przez byłego dzierżawcę; na działce znajduje się m.in. konstrukcja wsporna dla wciągarki o udźwigu 1 tony oraz inne obiekty stanowiące własność dzierżawcy.

Cena wywoławcza - 67 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 r. (piątek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 21 stycznia 2013 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 21 stycznia 2013 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 24.12.2012 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
24 gru 2012

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
24 gru 2012, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
24 gru 2012, godz. 10:43