Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi przetarg

ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 23.01.2012 r.

  1. Nieruchomość złożona z dwóch niezabudowanych działek gruntu o nr geodezyjnych 200/1 i 201/1 o łącznej powierzchni 2664 m2, położonych w rejonie ulicy Kolejowej
    w Człopie.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.P1 - teren zabudowy produkcyjnej, w tym magazyny i składy, a także tereny sąsiednie przewidziane do włączenia do ww. funkcji, z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

Nieruchomość posiada dostęp do publicznej drogi wojewódzkiej o nr geodezyjnym
203 poprzez działki dojazdowe o nr 198 i 201/2.

Działka nr 200/1 zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00020295/4,
a działka nr 201/1 zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039038/1, obie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Działy III i IV ksiąg nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 42 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2012 r. (poniedziałek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 22 marca 2012 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 22 marca 2012 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 24.02.2012 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

1


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
24 lut 2012

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
24 lut 2012, godz. 10:40

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
24 lut 2012, godz. 10:40