Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 29.08.2011 r.

1. Niezabudowana działka gruntu z możliwością zabudowy mieszkaniowej (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), położona przy ulicy Leśnej
w Człopie o numerze geodezyjnym 48/8 i powierzchni 733 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.MN3 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalne zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00018261/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 39 000,00 zł

  1. Niezabudowana działka gruntu z możliwością zabudowy mieszkaniowej (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), położona w Wołowych Lasach o numerze geodezyjnym 394/2 i powierzchni 1464 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem WL.RM8 - teren zwartej zabudowy zagrodowej wsi, dopuszczalne funkcje: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, towarzysząca usługowej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej o nr geodezyjnym 190/2.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039221/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 47 000,00 zł

  1. Dwie, stanowiące jedną nieruchomość, niezabudowane działki rolne z możliwością zabudowy mieszkaniowej (istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy ze względu na istniejące sąsiedztwo), położone w Wołowych Lasach
    o numerach geodezyjnych 263/1 i 263/2 o łącznej powierzchni 0,47 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - tereny rolne.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi o nr geodezyjnym 260.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00039326/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 57 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2011 r. (wtorek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 23 grudnia 2011 r. do godz. 12.00 na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 23 grudnia 2011 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 25.11.2011 r.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
25 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
25 lis 2011, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
25 lis 2011, godz. 14:03