Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi przetarg

ustny ograniczony dla właścicieli przyległych nieruchomości na sprzedaż nieruchomości położonej

na terenie Miasta i Gminy Człopa

 

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 23.01.2012 r.

 

  1. Niezabudowana działka gruntu o numerze geodezyjnym 86/9 i powierzchni 853 m2, położona przy ulicy Młyńskiej w Człopie .

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.MN5 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalne zachowanie istniejących usług oraz symbolem CZ.RM2 - teren zabudowy zagrodowej gospodarstwa rybackiego.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na jej usytuowanie dostęp do drogi publicznej może być osiągalny poprzez korzystanie z sąsiednich nieruchomości, co warunkuje sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli sąsiednich posesji.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00020293/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

 

Cena wywoławcza - 10 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2012 r. (poniedziałek)
o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 22 marca 2012 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 22 marca 2012 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

 

Właściciele nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową działką zostaną listownie powiadomieni o powyższym przetargu. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu będzie równoznaczne z wpłaceniem wadium w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

 

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

 

Człopa, dn. 24.02.2012 r.

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Zdzisław Kmieć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
24 lut 2012

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
24 lut 2012, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
24 lut 2012, godz. 11:10