Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej


Człopa, dnia 22.07.2010 r.

OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 22.07.2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków dla miejscowości Trzebin.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie - pokój nr 15 - istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia .

Wnioskodawca:

1. Miasto i Gmina Człopa

Zawiadomienie wywieszono w dniu 28.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń w Człopie i Trzebinie oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
28 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Monika Krakowiak

Data publikacji:
28 lip 2010, godz. 12:16

Osoba aktualizująca informacje

Monika Krakowiak

Data aktualizacji:
28 lip 2010, godz. 12:16