Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

Człopa, dnia 2011-07-12

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

Informacja

 

z postępowania – naboru na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej

 

i planowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

I.  Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Określenie stanowiska:

Kierownik referatu

III. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego:

Bogdan Nowicki zamieszkały w Człopie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydaci na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Człopa poddani zostali weryfikacji formalnej. Spośród dwóch złożonych ofert, jedynie jedna spełniała wymagania postawione w ogłoszeniu o naborze.  Podstawą wyboru kandydata było spełnienie wymagań formalnych, wykształcenie zgodne z preferowanym przez ogłaszającego nabór, a także posiadane doświadczenie. Wobec spełnienia wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o naborze Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zatrudni z dniem 15 lipca 2011 roku Pana Bogdana Nowickiego na stanowisku Kierownika Referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

Na tym informację zakończono.

 

Informację sporządził:

Jerzy Bekker, Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

                                                         


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
12 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
12 lip 2011, godz. 08:23

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
12 lip 2011, godz. 08:23