Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

Człopa, dnia 2011-09-09

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

Informacja

 

z postępowania – naboru na stanowisko Kierownika Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

 

I.  Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie

ul. Osiedlowa 9

78-630 Człopa

II. Określenie stanowiska:

Kierownik  Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

III. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego:

Nabór zakończył się wynikiem negatywnym.

IV. Uzasadnienie

Kandydaci na stanowisko Kierownika Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie poddani zostali weryfikacji formalnej i merytorycznej. Spośród pięciu złożonych ofert, cztery spełniły wymagania postawione w ogłoszeniu o naborze.  Podstawą wyboru kandydata było spełnienie wymagań formalnych, wykształcenie, a także posiadane doświadczenie i wiedza na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dodatkowo przedmiotem weryfikacji była czynna znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Żaden z kandydatów uczestniczących w postępowaniu nie spełnił w stopniu wystarczającym wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o naborze. Wobec powyższego nabór zakończył się wynikiem negatywnym.

Na tym informację zakończono.

 

Informację sporządził:

Jerzy Bekker, Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

                                                         


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
09 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
09 wrz 2011, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
09 wrz 2011, godz. 14:45