Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

Człopa, dnia 2012-04-05

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

Informacja

 

z postępowania – naboru na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

I.  Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Określenie stanowiska:

Podinspektor do spraw projektów.

III. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego:

Pani Paulina Gajewska zamieszkała w Człopie

IV. Uzasadnienie

Kandydaci na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa poddani zostali weryfikacji formalnej i merytorycznej. Spośród pięciu złożonych ofert, wszystkie spełniły wymagania postawione w ogłoszeniu o naborze.  Podstawą wyboru kandydata było spełnienie wymagań formalnych, wykształcenie, a także wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych i zarządzania projektami. Dodatkowo przedmiotem weryfikacji była znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Do części merytorycznej przystąpiły w dniu 4 kwietnia 2012 roku 4 osoby. Pani Paulina Gajewska w części pisemnej uzyskała 56 punktów osiągając najlepszy wynik spośród uczestników naboru. Kolejne lokaty uzyskały: Pani Joanna Goszczyńska, Pani Marta Lament i Pani Beata Baszczyn.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zatrudni Panią Paulinę Gajewską na stanowisku będącym przedmiotem naboru.

Na tym informację zakończono.

 

Informację sporządził:

Jerzy Bekker, Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

                                                           


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
05 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
05 kwi 2012, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
05 kwi 2012, godz. 09:42