Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego.

Człopa, dnia 2012-12-21

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

Informacja

 

z postępowania – naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego.

 

I.  Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Określenie stanowiska:

Strażnik Miejski/Aplikant.

III. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego:

Pan Jan Szczyglewski zamieszkały w Człopie.

IV. Uzasadnienie

Kandydaci na stanowisko Strażnika Miejskiego poddani zostali weryfikacji formalnej i merytorycznej. Spośród pięciu złożonych ofert, wszystkie spełniły wymagania postawione w ogłoszeniu o naborze.  Podstawą wyboru kandydata było spełnienie wymagań formalnych, a także wiedza z zakresu funkcjonowania straży gminnych, umiejętność posługiwania się programami biurowymi – edytorem tekstu. Do części merytorycznej przystąpiły w dniu 19 grudnia 2012 roku 4 osoby. Część merytoryczną określono pisemnie, a wyniki uzyskano stosując  ocenianie według ściśle określonych kryteriów punktowych. Uczestnicy uzyskali od 29,5 do 53 punktów. Pan Jan Szczyglewski w części merytorycznej uzyskał 53 punkty osiągając najlepszy wynik spośród uczestników naboru. Kolejne lokaty uzyskali: Pan Łukasz Wilk, Pani Anna Remiszewska i Pani Małgorzata Kucharska.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zatrudni Pana Jana Szczyglewskiego na stanowisku będącym przedmiotem naboru.

Na tym informację zakończono.

 

Informację sporządził:

Jerzy Bekker, Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

                                                         


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
21 gru 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
21 gru 2012, godz. 10:36

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
21 gru 2012, godz. 10:36