Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego.

Człopa, dnia 2012-09-17

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

Informacja

 

z postępowania – naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego.

 

I.  Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Określenie stanowiska:

Strażnik Miejski.

III. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego:

Pan Paweł Dawidowski zamieszkały w miejscowości Sianowo – Cieszonko

IV. Uzasadnienie

Kandydaci na stanowisko Strażnika Miejskiego poddani zostali weryfikacji formalnej i merytorycznej. Spośród trzech złożonych ofert, wszystkie spełniły wymagania postawione w ogłoszeniu o naborze.  Podstawą wyboru kandydata było spełnienie wymagań formalnych, wykształcenie, a także kwalifikacje umożliwiające niezwłoczne podjęcie obowiązków służbowych. Spośród uczestników postępowania jedynie Pan Paweł Dawidowski legitymuje się świadectwem ukończenia kursu podstawowego strażników miejskich, co daje mu uprawnienia do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zatrudni Pana Pawła Dawidowskiego na stanowisku będącym przedmiotem naboru.

Na tym informację zakończono.

 

Informację sporządził:

Jerzy Bekker, Sekretarz Miasta i Gminy Człopa


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
17 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
17 wrz 2012, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
17 wrz 2012, godz. 11:35