Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzula RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH

w Urzędzie Miasta i Gminyw Człopie

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy, ul. Strzelecka 2; 78-630 Człopa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@czlopa.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług oferowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Człopie oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów należących do Urzędu Gminy w Człopie. Dane te są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit. B oraz Art. 6, ust. 1, lit. F.)

Dane osobowe przetwarzane przez Adminstatora to imię, nazwisko, nazwa firmy, nip, regon, pesel, nr dowodu tożasmości, nr paszportu, numer telefonu, adres e-mail.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy świadczące usługi ochrony fizycznej, z którymi współpracuje Administrator.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora.

Posiadają Państwo prawa do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. W przypadku braku wyrażenia zgód na przedstawione przetwarzanie, przedstawiciel Administatora ma prawo odmówić realizacji umowy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Gutowski

Data wytworzenia:
24 lip 2018

Osoba dodająca informacje

Zbigniew Gutowski

Data publikacji:
24 lip 2018, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Zbigniew Gutowski

Data aktualizacji:
24 lip 2018, godz. 14:57