Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach.


OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej
na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach.

 

 

Człopa, dnia 02.09.2011 r.


GN. 7331-32/11/2010

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach, prowadzonej na wniosek Domu Kultury w Człopie z siedzibą w Człopie przy ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa, zebrano już wszystkie dowody niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron.

Dokumentacja udostępniana jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa w pokoju nr 14 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pani Karolina Woźniak, tel. 067/2591069 wew. 44.

Planowany termin wydania decyzji szacuje się na pierwszy dzień po upływie siedmiu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

z up. B U R M I S T R Z A

 

mgr Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

 

 

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. BIP.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
02 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
02 wrz 2011, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
02 wrz 2011, godz. 15:00