Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15Kv, słupa linii SN-15Kv z rozłącznikiem sterowanym radiowo (w miejsce istniejącego słupa przeznaczonego do demontażu) oraz złącza kablowego ZKSN-15kV

OBWIESZCZENIE – Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej SN-15Kv, słupa linii SN-15Kv z rozłącznikiem sterowanym radiowo (w miejsce istniejącego słupa przeznaczonego do demontażu) oraz złącza kablowego ZKSN-15kV

 

 

Człopa, dnia 14.08.2012 r.

 

GN.6733.5.2012

OBWIESZCZENIE

 


                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071
z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu 26.07.2012 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

działającej przez pełnomocnika

Pana Romana Cegielskiego  Energobud Leszno Sp. z o.o.  Oddział Poznań

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15Kv, słupa linii SN-15Kv z rozłącznikiem sterowanym radiowo (w miejsce istniejącego słupa przeznaczonego do demontażu) oraz złącza kablowego ZKSN-15kV na działkach:

- obręb Rusinowo dz. nr 100/68, 99, 101/1, 87 Gmina Tuczno

- obręb Miłogoszcz dz. nr 167 Gmina Tuczno

- obręb Bukowo dz. nr 408/4, 408/3 Gmina Człopa

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 067/2591152.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Sokołowski

Data wytworzenia:
14 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
14 sie 2012, godz. 13:01

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
14 sie 2012, godz. 13:01