Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE - Budowa energetycznej linii napowietrznej nn-10,4Kv, (w miejsce istniejącej linii energetycznej przeznaczonej do demontażu) na działkach: Wołowe Lasy dz. nr 209/2, 211,215/1, 216 - Gmina Człopa

Człopa, dnia 19.11.2012 r.

 

GN.6733.7.2012

OBWIESZCZENIE

 


                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071
z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu 17.10.2012 r. na wniosek ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wałcz ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej nn-10,4Kv, (w miejsce istniejącej linii energetycznej przeznaczonej do demontażu) na działkach: Wołowe Lasy dz. nr 209/2, 211,215/1, 216 – Gmina Człopa

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 067/2591152.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Zdzisław Kmieć

 

 

 

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa – tablica informacyjna.

2. Tablice ogłoszeń w Człopie.

3. BIP.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Sokołowski

Data wytworzenia:
19 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
19 lis 2012, godz. 10:50

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
19 lis 2012, godz. 10:50